Provincie gaat grotere locaties zoeken

| 14 mei 2009
bron: Provinciale Staten Gelderland

De provincie Gelderland omvat 13% van het landoppervlak van Nederland, maar het aandeel in het windvermogen is slechts 0,3% (36 MW). De provincie heeft als doelstelling 100 MW voor 2010 en 140 MW voor 2015. Het realiseringstempo is echter laag en er zijn al vele projecten afgevallen.

Er is nog slechts 16 MW bouwrijp (vergund, maar niet onherroepelijk) en dus nog 48 MW nodig om de doelstelling voor 2010 te halen en 88 MW voor 2015. Er zit totaal 92 MW in de pijplijn. De provincie heeft al een aantal malen te kennen gegeven dat zij overweegt om de ontwikkeling actiever te gaan sturen met aanwijzingen door middel van een provinciaal inpassingsplan. In de notitie “Windenergie in Gelderland” wordt echter aangekondigd dat dat instrument t.b.v. het doel voor 2010 slechts in uiterste noodzaak en alleen op verzoek van gemeenten gehanteerd zal worden. Wel zal de provincie de gemeenten intensiever gaan ondersteunen.

Voor het doel van 2015 gaat de provincie wel zelf actief op zoek naar nieuwe, wat grotere locaties van meer dan 20 MW. Voor deze locaties zal dan een inpassingsplan gemaakt worden. Reeds lopende projecten die hier mee samen vallen kunnen daar dan mogelijk ook in ondergebracht worden. Een verzoek om een inpassingsplan van ontwikkelaar KDE voor twee locaties in de gemeente Bronckhorst (die niet wil meewerken) wordt vooralsnog niet gehonoreerd, in afwachting van de resultaten van de zoektocht naar de grotere locaties. Brancheorganisatie NWEA meldt in een reactie dat ook voor de kleine projecten inpassingsplannen overwogen moeten worden: “Wij verzoeken u om voor alle projecten, ongeacht de omvang, die passen in het provinciale beleid en die momenteel stil liggen vanwege gebrek aan lokaal draagvlak, meer provinciale ondersteuning in te zetten en indien nodig om door middel van een inpassingsplan de bestemming mogelijk te maken”, schrijft NWEA.

De notitie wordt een dezer dagen in PS besproken.
“Windenergie in Gelderland”, 10 maart 2009

Category: Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.