Raad van State buigt zich op 1 feb 18 over windpark voor Friese kust

| 14 december 2017

Op 1 feb 2018 gaat de Raad van State zich buigen over het project met 89 windturbines van het toekomstige windpark voor de Friese kust van Makkum en Kornwerderzand in het IJsselmeer.

Of het project past binnen de wet- en regelgeving rond het IJsselmeer speelt daarin een belangrijke rol. Tegen het project zijn 8 beroepen ingediend die afkomstig zijn van: It Fryske Gea, de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Het Blauwe Hart, de IJsselmeervereniging en Don Quichot.

Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân moeten binnenkort nog een aantal besluiten over het stroomtransport nemen over het initiatief.

De door de molens opgewekte energie moet via kabels naar het station Marnezijl bij Bolsward. Tussen Marnezijl en het hoogspanningsstation bij Oudehaske komt een nieuwe ondergrondse kabel met een spanningsniveau van 110 Kv.

Lees originele artikel.

Bron: Leeuwarder Courant

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.