Regeling EKOO Elektriciteit 2024 open voor MKB-bedrijven met innovaties in zon en wind

| 14 juni 2024

De regeling Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO) Elektriciteit 2024 is onlangs geopend. De regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven met baanbrekende innovaties die bijdragen aan de transformatie van de offshore windindustrie of zon en wind op land, maar die de cruciale financiering missen om hun projecten te lanceren.

De regeling EKOO Elektriciteit is voor zeer innovatieve ontwikkelingen die een grootschalig consortium van samenwerkende partijen nog niet kan oppakken. De innovaties zorgen voor een radicale verandering door bijvoorbeeld serieuze prestatieverbeteringen van een bestaand product of bestaande dienst.

EKOO Elektriciteit verzorgt een op maat gemaakt pakket dat nauw aansluit bij de unieke uitdagingen van MKB-bedrijven met innovaties. De regeling biedt de financiële steun en erkenning die deze partijen nodig hebben, en het platform om hun ideeën op te schalen.

EKOO stimuleert projecten met een Technology Readiness Level (TRL) van 3 tot 5. Belangstellenden kunnen zelf kiezen of zij alleen een aanvraag indienen of als onderdeel van een consortium. EKOO staat ook open voor ondersteuning voor haalbaarheidsstudies.

Er is in totaal € 5.000.000 aan budget aanwezig. De subsidies variëren van €25.000 tot €500.000. Belangstellenden kunnen tot dinsdag 20 augustus 2024, 17:00 een aanvraag indienen. Het toewijzen van subsidie geschiedt op basis van een tender, de hoogste scorende projecten op een aantal vaste criteria krijgen subsidie. Zo moet bijvoorbeeld een innovatie uiterlijk in 2034 op de markt komen.

Vind hier meer informatie over de regeling, criteria en aanmelden.

EKOO Elektriciteit is een regeling van Topsector Energie, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan.

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.