RWE beschikt over 1.560 MW aan vergunde windenergievermogen in de Duitse Noordzee

| 14 augustus 2023

Het Duitse energiebedrijf RWE beschikt met de gunning in de meest recente tender voor offshore windenergie in Duitsland nu de rechten voor de bouw en exploitatie van in totaal 1.560 MW aan windenergievermogen in de Duitse Noordzee.

Totale offshore windportfolio van RWE in Duitsland © RWE

Bij de meest recente tender voor offshore windenergie van de Duitse Bundesnetzagentur begin augustus j.l. heeft RWE de ontwikkelingsrechten ontvangen voor 900 MW vermogen van de Nordseecluster B. Deze bestaat uit de volgende twee locaties: N-3.6 (vroegere naam Delta Nordsee 1&2) met 480 MW en N-3.5 (vroegere naam Nordsee 3) met 420 MW vermogen. De tender was niet gebaseerd op ‘negative bidding’, dus de winnaar van de tender was geen bedrag verschuldigd aan de overheid.

Bij een tender in 2022 had RWE al de ontwikkelrechten gewonnen van het tweede gedeelte van de Nordseecluster, de Nordseecluster A met in totaal 660 MW vermogen bestaande uit de twee locaties N-3.8 (vroegere naam Nordsee 2) met 435 MW vermogen en N-3.7 met 225 MW vermogen.

De vier windparklocaties van de Nordseecluster liggen dicht bij elkaar,  ca. 50 km ten noorden van het Duitse Waddeneiland Juist. Door de directe ligging naast elkaar kan RWE optimaal gebruik maken van synergie-effecten tijdens ontwikkeling, bouw en exploitatie van de windparken. Voor alle vier windparken zijn voor de hoofdcomponenten van de windturbines al voorkeurleveranciers vastgesteld.

De twee windparken van Nordseecluster A zullen naar verwachting in 2027 operationeel zijn, de twee windparken van Nordseecluster B zullen twee jaar later in bedrijf gaan.

RWE heeft ook het voorlopige ontwikkelrecht ontvangen voor de locatie N-6.6, dat ongeveer 50 km ten noordwesten van de Nordseecluster ligt. Omdat voor deze locatie nog een instaprecht bestaat voor een andere onderneming is het aan RWE verleende ontwikkelrecht nog niet definitief.

In Nederland heeft RWE, via dochteronderneming Oranje Wind Power II, eind 2022 de aanbesteding gewonnen  voor Hollandse Kust (west) VII, een van de twee locaties in het windenergiegebied Hollandse Kust West. Bron: RWE

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.