Samenwerking Pure Energie en Heuvelrug Energie in gemeente Utrechtse Heuvelrug

| 14 november 2020

Bron: Hé

Energieontwikkelaar en leverancier Pure Energie en energiecoöperatie Heuvelrug Energie (Hé) hebben op 12 november een intentieovereenkomst getekend om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een lokale koers uitgezet richting klimaatneutraliteit in 2035. Het wil hierbij ook duurzame energieopwekking in laten bijdragen. Het afwegingskader ‘energie in landschap’ voorziet hierin de komende jaren met een aantal uitgangspunten en kwaliteitscriteria.

80.000 MWh windenergie
Op 12 oktober heeft de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug een raadsvoorstel aangenomen om tot 1 april 2025 een deelopgave van 0,08 TWh duurzame energieopwekking te hanteren. Hiervan geldt maximaal 0,03 TWh aan gezamenlijk windmolenvermogen (2 windmolens à 160m of 4 middelgrote windmolens à 100 m) en maximaal 55 ha. aan zonnevelden.

Met het tekenen van de intentieovereenkomst afgelopen donderdag, slaan Pure Energie en de handen ineen om hieraan een bijdrage te leveren.

Voorzitter Martijn de Loor van Hé: “De gemeente heeft een duidelijke opgave gesteld, dus daar gaan we nu mee aan de slag. Deze overeenkomst maakt dat mogelijk. Door samenwerking tussen partijen die gezamenlijk een missie hebben komt de energietransitie werkelijk tot stand. De kennis en expertise van Pure Energie en de lokale verwevenheid van Heuvelrug Energie versterken elkaar.”

Samenwerkingen tussen lokale partijen en marktpartijen
Volgens Vermeulen, directeur wind van Pure Energie, is de intentieovereenkomst niet uniek: “Bij het ontwikkelen van zonne- en windparken is het tegenwoordig gebruikelijk om samenwerkingen op te zoeken tussen lokale partijen en marktpartijen met ervaring in dit soort projecten. We proberen dit in een zo vroeg mogelijk stadium te doen, met goede aandacht voor de impact op de omgeving. Landelijk zijn er meerdere voorbeelden van projecten die op deze manier werken. De komende jaren zullen we tientallen windturbines en zonneparken realiseren, allemaal in dit soort lokale samenwerkingsverbanden. Dat is de energietransitie in de praktijk.”

Geschikte locaties
De komende tijd gaan de samenwerkingspartners op zoek naar geschikte locaties om zonne- en windenergie op te gaan wekken. De partijen geven hierbij aan dat nadrukkelijk wordt gezocht naar mogelijkheden om de nu beschikbare technieken op innovatieve wijze toe te passen, met respect voor de landschappelijke waarden. Bij voorkeur wordt ook de combinatie gezocht met andere verbeteringen ter plaatse. Bijvoorbeeld het stimuleren van de biodiversiteit of het verduurzamen van de landbouw.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.