Softwarebescherming in de windenergie

| 14 november 2022

Walter Hart © EP&C

Net als in de meeste branches, neemt digitalisering ook binnen de windenergie toe. Mooie voorbeelden van software die zorgen voor energiewinst of kostenbesparingen zijn al op de markt. Maar wat als u een softwareoplossing ontwikkelt? Is bescherming dan mogelijk? Octrooieren van software als zodanig kan immers volgens de wet niet. Toch is er meer mogelijk dan u wellicht denkt en kan het octrooieren van software zeer interessant zijn.

Column door Walter Hart

Op software rust auteursrecht en dit biedt al een beperkte bescherming. Met een octrooi is echter bredere en dus betere bescherming mogelijk. De software moet vanwege een wettelijke bepaling wel voldoende technisch karakter hebben om met een octrooi beschermd te kunnen worden.

Technisch effect

Als u de uitvinder bent van een nieuw en inventief fysiek product om windenergie mee op te wekken, dan gaat het heel duidelijk om een technische oplossing. Bij software is dat lang niet altijd het geval. Een programma dat klantgegevens verwerkt, facturen verstuurt of data verzamelt, valt meestal niet onder de categorie technische oplossing voor een technisch probleem en kan dus niet beschermd worden met een octrooi. Toch kan er onder bepaalde voorwaarden ook op software een octrooi verkregen worden. Een voorwaarde is dat de software een technisch effect heeft, of anders gezegd een uitwerking heeft in de fysieke wereld. Bijvoorbeeld een toepassing die zorgt dat de stand van de wieken ten opzichte van de windrichting en windsnelheid aangepast wordt. Of artificial intelligence die via foto’s leert herkennen wanneer er corrosie op de mast of andere onderdelen ontstaat. Hierdoor kan er tijdig onderhoud gepleegd worden. Oftewel: een technische oplossing, voor een technisch probleem, met een uitwerking in de fysieke wereld.

Voorsprong op concurrentie

De gemiddelde software-innovatie in de windenergiebranche is dus goed octrooieerbaar. Maar wat is het voordeel? Een belangrijk pluspunt is dat u iets aanbiedt wat een ander niet heeft. Bij een aanbestedingstraject geeft u dat een voorsprong op uw concurrentie. Denk bijvoorbeeld aan een applicatie waardoor u op afstand onderhoud kunt plegen. Dit is voor uw klant sneller en goedkoper en dat maakt u interessanter als leverancier.

Licentie

Niet alleen eigen gebruik maakt een octrooi de moeite waard. Met het octrooi heeft u de touwtjes in handen; u bepaalt wie er gebruik mag maken van uw innovatie. Dit doet u bijvoorbeeld door een licentie te geven op de software. Zo heeft u de controle over de partijen die met uw innovatie werken en plukt u er ook de financiële vruchten van.

Expertise

Ook al is er veel mogelijk, een octrooi aanvragen op software blijft complexe materie. Er is onderzoek naar de nieuwheid en een waterdichte beschrijving van de innovatie nodig. De nieuwheid en inventiviteit moeten namelijk goed duidelijk zijn. Schakel dus altijd een expert in wanneer u denkt aan octrooieren in softwaretoepassingen en zorg zo samen met een octrooigemachtigde dat het octrooi u geen windeieren legt.


Walter Hart verzorgt samen met collega Matthijs van der Linden een column voor Windenergie-nieuws.nl en Windpowernl.

Walter Hart is partner Nederlands & Europees Octrooigemachtigde bij EP&C Patent Attorneys, adviseur en dienstverlener in de bescherming van Intellectueel Eigendom. Walter studeerde civiele techniek in Delft en heeft veel ervaring op het gebied van productiemachines, infrastructuur, composiet producten, windenergie, waterstof, automotive, transport- en opslagsystemen, boortechnologie, gereedschappen, en tuinbouwtechnologie.

Matthijs van der Linden studeerde Werktuigbouwkunde en Offshore & Dredging Engineering aan de Technische Universiteit Delft. Na zijn studie is hij in 2016 bij EP&C aan de slag gegaan als octrooigemachtigde in opleiding; hij werd in 2021 beëdigd als Nederlands & Europees Octrooigemachtigde. Matthijs heeft veel ervaring op het gebied van duurzame energie, maritieme techniek, platforms en schepen, machinebouw, weg- en waterbouw en bouw- en installatieproducten.

Heeft u een specifieke vraag op het gebied van octrooien voor innovatieve wind-gerelateerde technologieën? Stuur dan een mail naar: walter.hart@epc.nl

Tags: , , , , , ,

Category: Longreads, Windenergie

Reacties zijn gesloten.