Spaanse regering keurt routekaart offshore windenergie en mariene energie goed

| 14 december 2021

Spaanse regering keurt routekaart offshore windenergie en mariene energie goedDe Spaanse regering heeft de routekaart van het Ministerie voor Ecologische Transitie en Demografische Uitdaging (MITECO) voor offshore windenergie en mariene energie goedgekeurd.

De routekaart is een strategie om van Spanje een belangrijke Europese referentie te maken voor technologische ontwikkeling en onderzoek en ontwikkeling (R&D) op het gebied van hernieuwbare energiebronnen in het mariene milieu, met name drijvende windenergie, en om de waardeketen te versterken van de nationale industrie.

Offshore wind is in Spanje nauwelijks ontwikkeld vanwege de grote diepte van de territoriale wateren waar windparken met vaste fundaties niet haalbaar zijn vanaf een diepte van 50 meter. Spanje speelt echter wel een rol in de opkomende drijvende oplossingen voor offshore windparken. Zeven projecten zijn Spaans, zoals het BlueSATH project. Het is ook het Europese land met de meeste R&D-faciliteiten voor drijvende windenergie en andere offshore energie, zoals het Oceanic Platform of the Canary Islands (PLOCAN) en het Biscay Marine Energy Platform (BiMEP) of het Experimental Area for the Use of Marine Energies in Punta Langosteira (La Coruña), het op één na grootste testveld ter wereld voor golfslagenergie.

Routekaart

De strategie omvat 20 actielijnen met als doel tegen 2030 tussen 1 en 3 GW drijvende offshore-windenergiecapaciteit te realiseren – tot 40% van de EU-doelstelling voor het einde van het decennium – en tot 60 MW aan andere offshore energie in de precommerciële fase, zoals golf- of getijdenenergie.

Er is al een eerste toewijzing van 200 miljoen euro tot 2023 om testplatforms te versterken en de beste testopstellingen te creëren. Daarnaast wordt de haveninfrastructuur geevalueerd. Naar verwachting zal er 500 tot 1 miljard euro moeten worden geïnvesteerd om de nieuwe logistieke behoeften te dekken. 

Spaanse doelstellingen routekaart

Met de routekaart worden vier grote doelstellingen nagestreefd met het oog op 2030. Zo wil Spanje zich vestigen als een Europees R&D-referentiecentrum voor het ontwerpen, opschalen en demonstreren van nieuwe technologieën, door testplatforms te versterken en de beste en snelste omgeving te bieden voor het testen van nieuwe prototypes.

Daarnaast wil Spanje een internationale benchmark zijn op het gebied van industriële capaciteiten, daarbij een waardeketen en hoogwaardige werkgelegenheid genereren gedurende de gehele levenscyclus van de technologieën, de logistieke voorwaarden optimaliseren en bedrijfsinitiatieven begeleiden. Een circulaire economie is hierbij een uitgangspunt.

Ook wil Spanje duurzaamheid integreren als centrale pijler in de ontwikkeling van offshore hernieuwbare energiebronnen. Tenslotte wil Spanje wil zich ook focussen op een geordende aanleg van installaties van met name windparken, met duidelijke en voorspelbare regelgeving.

Spaanse energiebeleid

Om de uitvoering van de routekaart te vergemakkelijken zijn er, naast de eerder genoemde 200 miljoen voor R&D, ook andere financieringsprogramma’s, zowel Europees als nationaal. Van de laatstgenoemde instrumenten springen de instrumenten van het Centrum voor de ontwikkeling van de industriële technologie (CDTI) en het Instituut voor energiediversificatie en -besparing (IDAE) in het oog, terwijl andere instrumenten, zoals de uitgifte van groene obligaties, kunnen worden opgenomen.

De routekaart maakt gebruik van de sectorale agenda voor de windenergiesector, die deel uitmaakt van de ‘Estrategia de Política Industrial de España’,  Spaanse strategie voor het industriebeleid 2030. Bron: Miteco

Tags: , , , , ,

Category: Drijvende windenergie, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.