Space@Sea publiceert roadmap voor drijvende eilanden

| 14 januari 2021

In 2017 startte het Space@Sea project een 3-jarig onderzoek naar het ontwikkelen van een concept van modulaire drijvende eilanden met meerdere gebruiksdoeleinden. De projectresultaten en de resterende barrières zijn gepubliceerd in het rapport ‘Floating Island Development and Deployment Roadmap’. Inbegrepen zijn ook een routekaart en tijdlijn voor grootschalige inzet van modulaire multi-use eilanden.

Op 1 november 2017 ging het Space@Sea-project van start. Het project had als doel een stap te maken in het efficiënt gebruik van de maritieme omgeving. Een consortium, bestaande uit 17 Europese partners uit meerdere disciplines, startte een onderzoek naar de ontwikkeling van een gestandaardiseerd en kostenefficiënt modulair eiland met een lage ecologische impact om een ​​duurzame en betaalbare werkruimte op zee te bieden. Het project werd gecoördineerd door MARIN.

Het doel was om de modulaire drijvers te ontwerpen die verschillende activiteiten op zee kunnen ondersteunen tegen lage operationele risico’s en kosten. Er werd tijdens het projectonderzoek o.a. gekeken naar de vorm en het formaat van de drijvers, de afmeerkrachten, de verbindingen tussen de drijvers, de transport- en installatiemethodes en het multi-gebruik van de eilanden. Bij de laatste werden 4 toepassingen bestudeerd: voedselproductie, transport en logistiek knooppunt, energiehub en wonen. Zo zou de energiehub ondersteuning kunnen bieden aan drijvende offshore windparken van waaruit onderhoud en ondersteunende activiteiten kunnen worden gedaan en fungeert als opslagplaats voor reserveonderdelen.

Toekomstige ontwikkelingen
Drie jaar later heeft Space@Sea een technisch concept opgeleverd voor Technology Readiness Level 5. Volgens het consortium zijn er technisch gezien geen grote belemmeringen voor het exploiteren van drijvende eilanden voor eenmalig en meervoudig gebruik. Het huidige ontwerp maakt eerste toepassingen mogelijk, hoewel het niet de optimale oplossing zal zijn en waarschijnlijk te duur, is het al wel mogelijk.

Om verder te gaan naar volledige commercialisering, zijn er meer technische ontwikkelingen nodig om de kosten omlaag te brengen, met name op het vlak van aanmeren, starre verbindingen tussen drijvers, nieuwe materialen en grootschalige productieprocessen. Gezien de uitsluitend technische aard van het onderzoek moet er bovendien ook naar het gebruik van modulaire drijvende multi-use eilanden de disciplines bestuur, recht, financiering en andere essentiële disciplines.

Space @ Sea-partners
De projectpartners, naast MARIN, zijn: DeltaSync, DST, Nemos, Technische Universiteit Delft, Mocean Offshore, TU Hamburg Harburg, Bluewater, Universiteit van Rostock, Gicon-Grossmann, Wageningen University & Research, Universiteit Duisburg-Essen, TU Graz, Waterstudio, Icepronav, Val Fou en GeoSea. Het project wordt gedeeltelijk gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie.

Lees hier het volledige rapport.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Drijvende windenergie, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.