TenneT sluit langjarige contracten voor verdere ontwikkeling landelijke hoogspanningsnet

| 14 september 2022

© TenneT

Landelijke netbeheerder TenneT heeft na een aanbestedingsprocedure van 2 jaar contracten afgesloten met een aantal partijen die de komende acht jaar verschillende werkzaamheden gaan verrichten om de verdere ontwikkeling van het landelijke hoogspanningsnet mogelijk te maken. De totale geschatte contractwaarde van de gunning is 300 miljoen euro.

TenneT moet flinke aanpassingen maken aan het landelijke hoogspanningsnet om de toenemende vraag naar elektriciteit als gevolg van de energietransitie aan te kunnen. De komende tien jaar staat voor 13 miljard aan investeringen gepland, verdeeld over 400 grote projecten.

Goedkeuring ACM

Autoriteit Consument & Markt (AMC) heeft hiervoor toestemming gegeven. ACM had eerder dit jaar aan TenneT en de regionale netbeheerder Liander (als eigenaar van het door TenneT beheerde hoogspanningsnet in de regio Randmeren) een zogenoemde bindende gedragslijn opgelegd. TenneT en Liander moesten hun investeringsplannen aanpassen omdat uit de investeringsplannen voor de hoogspanningsnetten onder andere niet duidelijk bleek hoe de netbeheerder bepaalt welke knelpunten eerst en welke knelpunten later opgelost worden. De ACM heeft de aangepaste investeringsplannen nu getoetst en vindt dat de investeringsplannen voldoende zijn aangepast.

Langjarige contracten

De aanpassingen aan het hoogspanningsnet vraagt om veel gespecialiseerde werkzaamheden, zoals engineeringswerkzaamheden en uiteenlopende onderzoeken, nodig om aanpassingen, nieuwbouw en uitbreidingen aan hoogspanningsstations of hoogspanningsverbindingen te kunnen realiseren.

TenneT heeft er daarom voor gekozen om met een aantal gespecialiseerde partijen een langdurige samenwerking aan te gaan. Het gaat om Arcadis-DNV (samenwerking), Bilfinger Tebodin, E-MERGE (samenwerking van Antea, Bilfinger Tebodin, Witteveen+Bos), Energy Solutions, Movares, Peutz, Sweco, Witteveen+Bos en WSP.

Deze partijen gaan de komende acht jaar werkzaamheden uitvoeren zoals engineering, (veld- en bodem)onderzoeken, verwerving van vergunningen, project- en omgevingsmanagement en specialistische studies. Door met deze contractpartijen een partnerschap aan te gaan kan TenneT efficiënt gebruik maken van de markt voor adviezen, diensten en producten bij de voorbereiding van uit te voeren Nederlandse onshore projecten.

Maarten Abbenhuis, COO TenneT: “De energietransitie brengt de komende decennia zoveel extra werk met zich mee, dat we actief zoeken naar slimme manieren van samenwerken om de energietransitie te kunnen realiseren. Ik ben trots op deze bijzondere samenwerking. Deze partners voegen waarde toe met kennis en kunde die wij niet in huis hebben. Bovendien krijgen deze partners een lange-termijn-zekerheid van werk en opdrachten. Binnen dit kader kunnen alle partijen groeien, zodat we de energietransitie samen voortstuwen.” Bron: TenneT/ACM

 

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.