Tot nu toe € 1,9 miljoen ISDE-subsidie aangevraagd voor kleine windturbines

| 14 augustus 2023

Uit een tussenstand van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) 2023-ronde voor pv-zon en kleine windturbines blijkt dat tot nu toe nog maar voor ongeveer 22% aan budget is geclaimd. € 1,9 miljoen hiervan is aangevraagd voor kleine windturbines.

In 2023 is er een beschikbare subsidiebudget van € 30 miljoen voor investeringen in windturbines en zonnepanelen door zakelijke gebruikers.

In de maand januari t/m juli 2023 (peildatum 2023-08-07) zijn er 701 aanvragen ingediend. De claim van deze aanvragen bedraagt € 6,7 miljoen. Voor Zon-PV is een bedrag van € 4,8 miljoen aangevraagd en voor windturbines een bedrag van € 1,9 miljoen.

Bron: RVO

In 2022 was er ook een budget van € 30 miljoen beschikbaar voor deze maatregelen. In dat jaar werden 1.771 aanvragen ingediend met een totale claim van slecht € 19,3 miljoen, waarvan € 2,8 voor kleine windturbines en € 15,5 miljoen voor zon-PV. Uit de tussenstand lijken de aanvragen voor zon-pv achter te lopen, terwijl die voor kleine windturbines juist gestegen lijkt.

Zakelijke gebruikers die nog aanspraak willen maken op een subsidie voor kleine windturbines kunnen dat nog tot eind 2023. Dan komt er een einde aan deze subsidiepot. De maximale subsidie voor kleinschalige windturbines is € 66,- per m2 rotoroppervlak. Een windturbine moet een minimaal rotoroppervlak hebben van 50 m2. Het project mag uit meerdere windturbines bestaan, maar iedere turbine heeft een minimaal rotoroppervlak van 50 m2. De windturbine moet op het elektriciteitsnet aangesloten via de zogenoemde kleinverbruikersaansluiting. Bij de aanvraag moet een aanvraag voor een omgevingsvergunning getoond kunnen worden. Voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraag, zie RVO.

Tags: , , , , , ,

Category: Kleine Windmolens, Subsidie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.