Utilities Aruba N.V. doet oproep tot het indienen van EOI voor tweede windpark op Aruba

| 14 september 2022

Samen met haar dochterondernemingen heeft Utilities Aruba N.V. een Expression of Interest (EOI) gepubliceerd waarin ervaren en gekwalificeerde ontwikkelaars worden uitgenodigd hun interesse en capaciteit kenbaar te maken voor het ontwerpen, bouwen, installeren, bezitten, exploiteren en onderhouden van een nieuw windpark op het eiland Aruba. De deadline voor het indienen van voorstellen is 1 oktober 2022.

Aruba is een warm tropisch eiland met een constante frisse N.O. passaatwind van de Atlantische Oceaan. Het is een van de vier constituerende landen van het Koninkrijk der Nederlanden en ligt fysiek slechts 29 kilometer ten noorden van de kust van Venezuela en 80 kilometer ten noordwesten van Curaçao. De warme en gastvrije bevolking, witte zandstranden, turquoise wateren, prachtige landschappen en rijke culturen maken Aruba tot een toonaangevende toeristische bestemming in het Caribisch gebied.

Utilities Aruba N.V. is de holdingmaatschappij voor twee essentiële bedrijven op het eiland; het Water- en Energiebedrijf Aruba N.V. (WEB Aruba N.V.), die op haar beurt al meer dan 70 jaar verantwoordelijk is voor de stroomopwekking en waterproductie op Aruba, en Naamloze Vennootschap Electriciteit-Maatschappij Aruba (N.V. ELMAR), die verantwoordelijk is voor de energiedistributie en commercialisering op Aruba.

Samen met haar dochterondernemingen nodigt Utilities Aruba N.V. hierbij ervaren en gekwalificeerde ontwikkelaars uit om hun interesse en capaciteit kenbaar te maken voor het ontwerpen, bouwen, installeren, bezitten, exploiteren en onderhouden van het windmolenpark, geïnstalleerd op een aangewezen locatie op het eiland Aruba, en het uitvoeren van de verkoop en aankoop van energie aan de U.A. Group, beschikbaar gesteld door deze bronnen, gedurende een leveringsperiode van maximaal vijftien (15) jaar.

Nul emissie tegen 2050

Het huidige energiebeleid van de Regering van Aruba is gericht op het bereiken van nul GreenHouse Gas (GHG) emissies in 2050 in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs. De regering van Aruba richt zich al jaren op hernieuwbare energie, te beginnen met het in 2009 voltooide Windpark Vader Piet, dat momenteel 17 procent van de energiebehoefte van het eiland genereert. Op basis hiervan zetten Utilities Aruba N.V. en haar dochterondernemingen zich in om hun broeikasgasemissies en de huidige kosten van elektriciteit, vanuit het standpunt van Utilities Aruba N.V. bekend als betaalbaarheid, te verminderen en tegelijkertijd de betrouwbaarheid van het stroomopwekkingssysteem te verbeteren, rekening houdend met het algemeen belang van de bedrijven die deel uitmaken van de Utilities Aruba N.V. Groep.

Momenteel is het stroomopwekkingssysteem van Aruba sterk afhankelijk van het gebruik van zware stookolie met zuigermotoren. Een manier om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen is de toename en integratie van hernieuwbare energiebronnen, zoals windparken, in het bestaande energienet. Betrouwbaarheid is echter absoluut noodzakelijk. Daarom zullen voorstellen met systemen of oplossingen die dit doel helpen bereiken, in overweging worden genomen en geëvalueerd.

Belangstellenden die aan dit proces willen deelnemen, vinden meer informatie via DEZE LINK. De uiterste termijn voor het indienen van blijken van belangstelling is 1 oktober, 08:00 AM (TC-4).

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.