Verslag bezoek offshore windpark Prinses Amalia

| 14 juli 2014

Op 23 km van de kust bij IJmuiden staat het offshore windpark Prinses Amalia bestaande uit 60 windturbines van 2 MW, ashoogte 100 m. George Bakker, directeur van het Prinses Amaliawindpark, vertekt enkele technische feiten. “Elk van de 60 turbines levert twee megawatt vermogen. Ze zijn lager dan molens op het land, omdat wind op zee vlak over het water komt aanwaaien. Er is hier geen weerstand van gebouwen of bomen.”

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 voor 4.450 megawatt aan geïnstalleerd vermogen is geplaatst op zee. Een snelle rekensom leert dat dit 38 van deze windparken zijn. Vele barrières staan tussen het heden en de realisatie van die ambitie.

Zo rijst de vraag of daar überhaupt plek voor is op de druk bevaren Noordzee. Dat valt wel mee, volgens Bakker. “Windmolens worden steeds groter, en daardoor staan de molens ook steeds verder uit elkaar. Nu geldt hier nog een vaarverbod, maar waarschijnlijk kunnen vissersschepen er in de toekomst gewoon tussendoor varen. We moeten leren omgaan met de diverse gebruikers van de Noordzee.”

Zeezout is een probleem voor windmolens omdat het de windmolens aantast en verkort de levensduur. In de 20 jaar waarin het park functioneert, is veel onderhoud nodig. Vooral aan de coating van de wieken en de basis van de molen. De offshore windsector is nog verre van uitontwikkeld. Tegen 2023 moeten ook de kosten per kilowattuur 40 procent omlaag zijn geïnnoveerd. Hoe dat precies moet, weet Bakker niet. Maar hij heeft wel een paar ideeën.prinses amalia wp

Lees verder

Bron: Duurzaam bedrijfsleven

Tags: , , , , ,

Category: Electriciteit, Offshore windparken, Offshore Windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.