Visualisaties windpark Echteld Lienden te zien in digitale bezoekerscentrum

| 14 november 2023

Op woensdag 1 november vond de derde informatieavond over windpark Echteld Lienden plaats in het Dorpshuis IJzendoorn. De avond werd afgesloten met een informatiemarkt waar onder andere de visualisaties van het voorlopig ontwerp zichtbaar waren. Deze visualisaties zijn vanaf nu te zien in het digitale bezoekerscentrum.

Screenshot uit Digitale Bezoekerscentrum

De visualisaties zijn bedoeld om bewoners een beter beeld te geven van hoe het windpark er ongeveer uit komt te zien, maar deze zijn vooralsnog onderdeel van het voorlopig ontwerp. Dat betekent dat het nog niet definitief vaststaat waar turbines komen te staan.

Windpark Echteld-Lienden

Vattenfall wil nieuwe windturbines bouwen in de gemeente Buren en bestaande windturbines in de gemeente Neder-Betuwe vervangen. Het beoogde nieuwe windpark bestaat in totaal uit 7 tot 11 windturbines. De locaties liggen ten noorden en ten zuiden langs de A15. Het studiegebied bevindt zich binnen de aangewezen zoekgebieden voor duurzame energie van Buren en Neder-Betuwe en de kaders van de Regionale Energiestrategie (RES) Fruitdelta Rivierenland. Het plan maakt onderdeel uit van Energiepark Echteld-Lienden waarbij gekeken wordt naar duurzame energie ontwikkeling aan beide zijden van de A15.

Hoe de visualisaties te vinden

De visualisaties zijn te vinden door in het digitale bezoekerscentrum te klikken op de plattegrond die op een tafel in het midden ligt. De visualisaties bestaan uit foto’s van verschillende locaties in de gemeenten Neder-Betuwe en Buren. Deze locaties zijn in afstemming met de omgevingsadviesraad gekozen en bieden vanuit verschillende hoeken in de omgeving een blik op het mogelijke ontwerp van het windpark. De turbines zijn in de afbeeldingen gevisualiseerd, zodat een beeld wordt verkregen van hoe de omgeving er vanaf dat punt ongeveer uit komt te zien.

Er zijn 5 varianten van een mogelijk ontwerp van het windpark zichtbaar. In totaal zijn er 9 posities waar een windturbine kan komen te staan. Per variant worden er 8 posities gebruikt om een turbine te plaatsen. De windturbines die getoond worden hebben een ashoogte van 166 meter en een rotordiameter van in totaal 162 meter. Dat maakt dat als de wiek rechtovereind staat de zogenaamde tiphoogte 247 meter is.

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.