Windpark Borssele op zee geen onaanvaardbare effecten voor natuur en scheepvaart

| 14 oktober 2015

De aanleg van windpark Borssele op zee heeft geen ‘onaanvaardbare effecten’ voor de natuur en de scheepvaart. Dat meldt omroep Zeeland nadat de commissie die de Milieu Effect Rapportage van de windparken Borssele I en Borssele II onderzocht heeft en beoordeeld.

Maatregelen en voorschriften opgenomen in de ontwerp-kavelbesluiten voorkomen onaanvaardbare effecten, zoals: 
– het onderwatergeluid bij het heien beperkt,
– grenzen in de hoeveelheid op te wekken energie en
– draaien de wieken bij specifieke weersomstandigheden tijdens de vogel- en vleermuizentrek niet te snel

De Zeeuwse Milieu Federatie heeft in 2009 het initiatief genomen voor de bouw van het windmolenpark. Daarvoor is een consortium opgericht met de naam ZOWP, het Zeeuws Offshore Wind Project. Dat bestaat uit de ZMf, Zeeland Seaports, Delta, Heerema, Verbrugge en Zeeuwind.

In maart 2016 moet duidelijk zijn welke partijen een bod uitbrengen op de bouw van het windmolenpark en wie er mee aan de slag mag.
 
De bouw en de exploitatie van het park kan volgens de initiatiefnemers veel werkgelegenheid voor Zeeland opleveren. Naar schatting levert de bouw vijf- tot zeshonderd banen op. Daarna ontstaan er 140 structurele banen voor het onderhoud.
 

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.