Windpark Fryslân transformatorstation open voor publiek

| 14 oktober 2021
Windpark Fryslân transformatorstation open voor publiek

© Windpark Fryslân

Windpark Fryslân heeft deze week het transformatorstation op Breezanddijk geopend voor het publiek. Geïnteresseerden kunnen door de gang van het gebouw lopen en horen en zien hoe de door 89 windturbines geproduceerde energie hier wordt opgevangen en omgezet voor transport naar het landelijk elektriciteitsnet.

In het midden van het transformatorstation is een wandelgang gecreëerd met aan weerszijden glazen wanden. Via de gratis virtuele rondleiding Wie Watt Windenergie! krijgen bezoekers meer informatie over de werking van het transformatorstation en wat er allemaal komt kijken bij het opwekken van de energie door de 89 Siemens Gamesa 4,3 MW windturbines in het windpark in het IJsselmeer en het omzetten hiervan. De studenten van NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden hebben hiervoor een app ontwikkeld dat is gekoppeld met QR codes bij het transformatorstation.

De 89 windturbines leveren hun energie via 90 km aan 33 kV onderwaterkabels naar het transformatorstation. Het transformatorstation huist twee transformatoren die de middenspanning in hoogspanning (110 kV) omzetten zodat deze via een 55 km kabelverbinding op het hoogspanningsnet van TenneT in Oudehaske opgenomen kan worden.

De buitenkant van het gebouw, dat is ontworpen door Olivier Architecten, is ook bijzonder. Deze is bedekt met flexibele aluminiumplaatjes die meebewegen met de wind. De plaatjes zijn zeshoekig met in het midden een windtubinefiguur, die ook weer terugkomt in de tussenruimte tussen de plaatjes. De zeshoeken verwijzen naar de vorm van het windpark én de basaltblokken op de dijk.

De 89 windturbines produceren op jaarbasis zo’n 1.500 GWh duurzame windenergie. Dat komt overeen met het stroomverbruik van zo’n 500.000 huishoudens. De opening van het hele windpark zal begin 2022 plaatsvinden.

Tags: , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.