Windpark van Vattenfall in noordoosten van Engeland blijkt succesvolle broedplek voor roofvogel op de Britse rode lijst

| 14 september 2023

Vattenfall’s onshore windpark Ray in het noordoosten van Engeland blijkt een van de meest succesvolle broedplekken te zijn voor het smelleken, een roofvogel uit de familie van de valkachtigen, dat op de Britse Rode Lijst staat.

Bron: Vattenfall

Het aantal smellekens, de kleinste roofvogel van Groot-Brittannië, is in het verleden achteruitgegaan. In 2015 werd de vogel met spoed toegevoegd aan de Britse Rode Lijst met vogels die bedreigd worden in hun voortbestaan. Nu is er een geschatte populatie van ongeveer duizend paartjes in het Verenigd Koninkrijk.

Een van de plaatsen waar smellekens broeden, is het Ray windpark in Northumberland in het noordoosten van Engeland. Sinds 2017, toen het windpark met 16 turbines in gebruik werd genomen, zijn hier 23 jonge smellekens uitgevlogen. Het gebied rond het windpark is daardoor een van de beste in de regio voor smellekens, vindt Paul Galloway van de Northumbria Ringing Group, een groep vrijwilligers die de vogelpopulaties in het gebied in de gaten houdt.

“Smellekens hebben sinds 2017 elk jaar gebroed op het windpark van Ray. Sindsdien zijn er op één jaar na jonge vogels uitgevlogen waarmee het een van onze meest succesvolle locaties is. We zijn Vattenfall en andere gelijkgestemde landeigenaren bijzonder dankbaar voor hun samenwerking en voortdurende steun bij de monitoring”, aldus Galloway.

Vattenfall, eigenaar en exploitant van het Ray windpark, heeft tijdens de bouw en exploitatie van het windpark nauw samengewerkt met belangrijke instanties om het milieu te beschermen. Als onderdeel van het Habitat Management Plan werden er verbeteringen uitgevoerd om gevoelige habitats zoals hoogveen te herstellen door het omliggende gebied opnieuw te bevochtigen. Daarnaast wordt de aangroei van heide gestimuleerd waardoor de algehele biodiversiteit wordt verbeterd. Bijvoorbeeld de populatie insecten – een voedselbron voor een aantal vogels die in de lokale regio van belang zijn voor natuurbehoud. Ook worden er elk jaar maatregelen genomen om de nestelende smellekens zo min mogelijk te verstoren. Dit jaar hebben alle inspanningen ertoe bijgedragen dat er vijf nieuwe smellekens hun nest hebben verlaten.

“Het is echt geweldig om te zien dat er dit jaar weer vijf jonge smellekens zijn uitgevlogen in Ray”, zegt Robin Cox, Environmental Specialist bij Vattenfall. “Het is te hopen dat onze voortdurende samenwerking met de Northumbria Ringing Group deze trend van succesvolle broedpogingen van smellekens en andere hooglandsoorten zoals wulp en goudplevier zal voortzetten.”

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.