Windsector garandeert stageplekken voor mbo-studenten

| 14 juni 2024

Op 13 juni 2024, tijdens WindDay, het jaarlijkse NedZero-evenement voor bedrijven in de windsector, werd het Convenant Stageplaatsen Wind Nederland getekend. Via dit gezamenlijke initiatief van de mbo-onderwijsinstellingen en de windenergiesector, garanderen deelnemende bedrijven voldoende stageplekken te bieden aan mbo-studenten, en langjarig de benodigde investeringen hiervoor te dragen.

Met het nemen van deze verantwoordelijkheid onderschrijven de ondertekenaars hun doel om structureel bij te dragen aan het verminderen van het tekort aan relevant opgeleide vakmensen in de windenergiesector. De ondertekening van het convenant zal plaatsvinden op 13 juni,

Jan Vos, voorzitter NedZero, branchevereniging voor windenergie:
“Personeelstekorten zijn een uitdaging. De windsector neemt samen met het mbo-onderwijs verantwoordelijkheid door garant te staan voor stageplekken. Dat is een mijlpaal die gevierd moet worden.”

Toenemende vraag naar technici

De Nederlandse windenergiesector groeit hard. En die groei gaat de komende jaren versnellen naar een voorspelde 70 GW aan opgesteld vermogen in 2050. In lijn hiermee neemt de behoefte aan relevant getrainde technici jaarlijks toe. Om hier oplossingen voor te bieden komt de windsector al langer in actie. Zo wordt er in samenwerking met de overheid voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van opleidingen en opleidingsplekken.

Bedrijfsleven en mbo slaan handen in een

Met het ondertekenen van dit convenant gaan het bedrijfsleven en de mbo-onderwijsinstellingen een stap verder. Door ondertekening conformeren bedrijven die actief zijn in de windindustrie in Nederland zich aan de afspraak om langjarig alle investeringen te dragen die nodig zijn om stageplaatsen aan te bieden aan technisch mbo-talent.

Ook zullen de bedrijven stageplekken garanderen en zich blijvend inspannen voor samenwerking met de mbo-opleidingen. De Nederlandse windsector heeft goede ervaringen met het vroegtijdig betrekken van mbo-techniekstudenten bij het praktijkonderwijs en hen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.

Blijvend relevant

Met gegarandeerde stageplaatsen kunnen studenten praktijkervaring opdoen in een dynamische industrie onder begeleiding van ervaren professionals, terwijl de benodigde investeringen voor rekening komen van de sector. Het rechtstreeks investeren in de toekomstige generatie mbo-technici helpt de windindustrie om personeelstekorten in de energietransitie te verminderen en te zorgen dat technici zich kunnen blijven ontwikkelen in een snel veranderend energielandschap. Bron: NedZero

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.