België: federale regering wil offshore windcapaciteit bijna verdrievoudigen

| 15 oktober 2021

SeaMade © DEME

België wil de 2030-doelstelling van offshore wind verhogen van 4,4 GW naar 5,8 GW. Een extra capaciteit van minimaal 3,15 GW en maximaal 3,5 GW moet gerealiseerd worden in de Prinses Elisabeth-zone in de Noordzee. Grotere windturbines en een energie-eiland voor om de energie van de windparken op te vangen moeten dit mogelijk maken. 

Het plan komt van de minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en minister van Energie Tinne Van der Straeten. Vandaag kregen zij toestemming voor het plan in de ministerraad.

België beschikt op dit moment over iets meer dan 2,2 GW aan geïnstalleerde offshore windcapaciteit uit acht windparken. Met deze windparken is de eerste zone voor offshore windenergie in de Belgische Noordzee vol. Dit punt werd eind 2020 bereikt met het afronden van het windpark SeaMade.

Voor de Prinses Elisabeth-zone, de tweede zone voor de ontwikkeling van wind op zee, was in eerste instantie 2,2 GW aan offshore windcapaciteit berekend. De Prinses Elisabeth-zone bestaat volgens het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 uit drie gebieden: Noordhinder Noord, Noordhinder Zuid en Fairybank.

Grotere, krachtige windturbines moeten het mogelijk maken om meer capaciteit in deze zone te realiseren. Een energie-eiland zou ervoor kunnen zorgen dat hier de gegenereerde windenergie van de verschillende windparken opgevangen wordt. Ook biedt het eiland, of energie-hub, mogelijkheden voor inter-connecties met andere landen.

De netbeheerder wordt verzocht de details voor de aansluiting van de Prinses Elisabeth-zone uit te werken en ter goedkeuring voor te leggen aan de ministerraad. Tevens wordt aan de netbeheerder gevraagd bij de uitwerking van de details te voorzien in de mogelijkheid voor de aansluiting van interconnectoren.

Tags: ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.