Bouw Windmolenpark Hattemerbroek gereed

| 15 april 2021
Laatste turbine geïnstalleerd in Windmolenpark Hattemerbroek

Bron: Windmolenpark Hattemerbroek

Na ruim een jaar bouwen werd op 9 april de laatste van vier windturbines in de polder nabij het knooppunt Hattemerbroek geplaatst. De vier windturbines vormen samen Windmolenpark Hattemerbroek. Met een totaal vermogen van 14,4 MW zal dit windpark straks jaarlijks een hoeveelheid energie opwekken dat vergelijkbaar is met het verbruik van 11.000 huishoudens.

Windmolenpark Hattemerbroek is een initiatief van familiebedrijf Van Werven. Bijna 25 jaar geleden startte dit familiebedrijf, dat gespecialiseerd is in afvalverwerking, weg- en waterbouw, biomassa en kunststof recycling, met de procedures voor de ontwikkeling van dit windpark. Het windpark is nu in particulier eigendom van Jan van Werven, de directeur van het bedrijf in die tijd.

Faith, Hope, Love en Peace

De Deense turbinebouwer Vestas leverde de windturbines voor dit project. De turbines hebben een tiphoogte van bijna 150 meter, een rotordiameter van ongeveer 120 meter en een ashoogte van zo’n 90 meter. Op de gondels van de turbines zijn naar de wens van Jan van Werven de woorden Faith, Hope, Love en Peace gezet.

De turbines worden de komende weken nog uitvoerig getest. Daarnaast moet het terrein worden afgewerkt en de toegangswegen worden geasfalteerd. De verwachting is dat de turbines eind mei de eerste duurzame stroom zullen produceren, zo meldt de ontwikkelaar. Voor 1 juli zou het hele project gereed moeten zijn.

Compensatie

Inwoners in de directe omgeving (binnen 1500 meter) van de windturbines krijgen jaarlijks (tot de turbines uit bedrijf worden genomen, met een maximum van 20 jaar) een tegemoetkoming in de energiekosten.

Daarnaast wordt in samenwerking met de gemeente Oldebroek een duurzaamheidsfonds opgezet dat ten goede moet komen aan de lokale gemeenschap. Hierin wordt 0,1 €cent per kWh opgewekte stroom gedoneerd. Het fonds zal elk jaar met maximaal €24.000 aangevuld worden.

Participatie

Bewoners zullen ook de mogelijkheid krijgen te investeren. Investeren in het windpark zal worden mogelijk gemaakt in de vorm van aandelen en/of obligaties, ter waarde van € 500,- per participatie. Direct omwonenden en bewoners van de gemeenten Oldebroek, Hattem en Kampen, met inbegrip van het lokale bedrijfsleven, kunnen met voorrang inschrijven. Indien niet alle participaties zijn vergeven kunnen ook burgers van buiten de genoemde gemeenten meedoen. Bron: Windmolenparkhattemerbroek.nl

 

 

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.