Carbon Trust rapport voorspelt 70 GW aan drijvend offshore windvermogen in 2040

| 15 juli 2020

© Carbon Trust

Het Britse Carbon Trust heeft op 14 juli een tussenrapportage uitgebracht met hierin de laatste beknopte bevindingen van fase 2 in het Floating Wind Joint Industry Project (JIP). Het rapport bevat ook nieuwe marktprognoses van de Carbon Trust waarin het een voorspelling maakt voor 70 GW aan geïnstalleerde drijvende windcapaciteit tegen 2040.

Drijvende wind is een opkomende maar groeiende sector binnen de hernieuwbare energie. De technologie maakt offshore-windturbine-installatie mogelijk in diepere wateren die niet geschikt zijn voor op de bodem bevestigde turbines. Hierdoor kunnen nieuwe gebieden ontsloten worden voor de opwekking van windenergie, waaronder mogelijk ook gebieden met hogere windsnelheden dan de huidige locaties met offshore windparken. Er zijn echter nog uitdagingen in de commercialisering van drijvende windenergie.

Floating Wind JIP Fase II
De Floating Wind JIP is een gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatief tussen de Carbon Trust, de Schotse regering en 15 toonaangevende internationale offshore windontwikkelaars. Het project is geïnitieerd om de kritieke behoeften te identificeren voor de drijvende offshore-windenergiesector om te concurreren met andere energietechnologieën.

Het project is in 2 fases opgedeeld. Fase I had een focus op elektrische systemen, afmeersystemen en logistiek voor constructie en exploitatie van drijvende wind. In 2018 zijn bevindingen van deze projecten gepubliceerd.

Het gisteren uitgebrachte samenvattend rapport betreft fase 2. In deze fase worden de uitdagingen geschetst op het gebied van drijvende windtechnologie die door ontwikkelaars als prioriteit worden genoemd om de commercialisering van drijvende wind te versnellen. De bevindingen in het rapport zijn verdeeld over vier hoofdthema’s:

Turbine-eisen
Een studie naar de vereisten voor turbines en het schalen van funderingen, geleverd door Ramboll, keek naar de potentiële effecten van het installeren van grotere turbines op drijvende onderconstructies. Afgezien van de torens en controllers, concludeerde de studie dat waarschijnlijk slechts kleine aanpassingen nodig zijn voor toekomstige turbines, en dat het vereiste relatieve primaire staal, secundair staal en afmeermassa afneemt voor grotere turbines.

Nieuwe schepen of alternatieve hijsoplossingen
Een door Seaway 7 uitgevoerde studie naar de heavy-lift installaties van drijvende turbines tot 20 MW en de onderhoudswerkzaamheden gaf aan dat de beperkte beschikbaarheid en de hoge kosten van geschikte drijvende heavy-lift schepen op de markt momenteel een belemmering vormen voor het kosteneffectief uitvoeren van offshore-activiteiten. Er is behoefte aan schepen die in staat zijn om de vereiste zware hijswerkzaamheden uit te voeren of alternatieve hijsoplossingen, zoals klimkraantechnologie.

Dynamische exportkabelproducten
BPP Cable Solutions onderzocht de uitdagingen en hielp bij de ontwikkeling van dynamische hoogspannings exportkabels die nodig zijn om stroom van drijvende offshore windparken te transporteren. Uit eerdere JIP-onderzoeken is gebleken dat er momenteel geen geschikte dynamische kabels op de markt zijn. Er werd een wedstrijd uitgeschreven om kabelfabrikanten te ondersteunen bij het ontwikkelen en testen van geschikte ontwerpen. Momenteel worden vijf kabelfabrikanten ondersteund door de JIP om deze beschikbaar te maken als producten voor toekomstige projecten.

Monitoring en inspectie
In een onderzoek door Oceaneering gericht op monitoring en inspectie werd gekeken naar de technieken voor het beoordelen van de integriteit van drijvende windparken. De conclusie was dat verbetering nodig is in zowel het verzamelen van gegevens als het gebruik ervan om de integriteit van activa voor drijvende windparken, en met name voor onderzeese activa, te informeren en te beheren. Hiervoor waren er geen ‘quick win’ -oplossingen, maar technieken zoals een digitale tweelingbenadering of onbemande schepen konden kosteneffectieve oplossingen ondersteunen.

Wereldwijde inzet van drijvende wind © Carbon Trust

Marktprognoses
De Carbon Trust heeft ook een onafhankelijke analyse uitgevoerd van de mogelijke inzet van
drijvende wind tot 2040 en projecteert tot 10,7 GW aan drijvende wind tegen 2030 en 70 GW tegen 2040. De 70 GW wordt geschat op een projectwaarde van £ 195 miljard.

 

Tags: ,

Category: Drijvende windenergie, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.