Contract Lagerwey en windpark Nijmegen voor 4 windturbines

| 15 december 2015

Gisteren is het definitieve contract getekend door de windturbine-fabrikant Lagerwey en windpark Nijmegen-Noord. In 2016 gaat Lagerwey 4 windturbines met een vermogen van 2,5 MW bouwen langs de A15. Het betreft hier type Lagerwey L100-2,5 MW (directdrive-turbine, zonder tandwielkast), 99 m ashoogte, rotordiameter 100 m. Energie voor ruim 7.000 huishoudens. Aart de Pol tekende het contract namens Lagerwey. Ben Dankbaar (voorzitter WindpowerNijmegen) Pim de Ridder en Volkert Vintges (beiden van stichting Wiek-II) zetten namens Windpark Nijmegen-Betuwe BV hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst, die een indrukwekkend formaat heeft van enkele honderden pagina’s.

Het duurde dan ook even voordat de ondertekenaars hun paraaf op alle pagina’s hadden gezet. “Het dossier bevat alle afspraken over de bouw van de windturbines. Simpel gezegd staat erin dat Lagerwey de turbines gaat bouwen en dat het bedrijf ervoor zorgt dat de molens ook echt gaan draaien”, vertelt projectontwikkelaar Pim de Ridder.

De Ridder is blij met de keuze voor de Gelderse windmolenbouwer. “Lagerwey is een goede partner voor Windpark Nijmegen-Betuwe. De turbines passen perfect op de beoogde plek en we verwachten dat de machines aanzienlijk gaan bijdragen aan de energietransitie van Nijmegen. Samen zijn vier van deze molens goed voor het electriciteitsgebruik van zo’n 7.000 huishoudens.

De keuze voor de windturbines is in 2014 voorbereid door een werkgroep met leden van coöperatie WindpowerNijmegen. Op basis van uitgebreide criteria en na onderhandeling met vijf leveranciers is besloten dat Lagerwey de molens gaat leveren. Lagerwey toonde zich bereid om risicovol mee te investeren in de voorbereidingskosten van het windpark. Bovendien wil het bedrijf actief meehelpen om plannen voor een Groene Centrale (zonneweide met aansluiting op het warmtenet) te realiseren.

 

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.