Duitse en Belgische netbeheerders gaan samenwerking aan voor tweede Duits-Belgische interconnector

| 15 februari 2023

De Duitse transmissienetbeheerder Amprion en zijn Belgische tegenhanger Elia hebben gisteren tijdens de Belgian-German Energy Summit in Zeebrugge een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend voor de bouw van een tweede grensoverschrijdende interconnector.

Bron: Elia

Uit voorlopige studies is volgens de twee partijen gebleken dat een tweede interconnector beide landen helpt om aan hun toekomstige energiebehoeften te voldoen en zo socio-economische welvaart kan creëren voor consumenten in België en Duitsland en bij uitbreiding voor heel Europa.

De overeenkomst is de eerste stap in een lang proces. Elia en Amprion zullen nu samen onderzoeken welke configuratie en technologie het meest geschikt zijn om de doelstellingen van het project te bereiken. Medio 2024 zal er een conceptnota worden gepubliceerd die als basis zal dienen voor het verdere ontwerp en de ontwikkeling van het project.

Niet vóór 2037

De uiteindelijke investeringsbeslissing zal afhangen van verschillende criteria. Zo moet het project bijdragen tot de integratie van hernieuwbare energiebronnen in de energiesystemen van beide landen, hun bevoorradingszekerheid versterken en een positief effect hebben op de Europese elektriciteitsmarkt (prijsconvergentie). Zelfs als de businesscase positief is, zal de interconnector pas na 2037 in dienst worden genomen. Eerst moeten de binnenlandse netwerken extra worden versterkt om de interconnector optimaal te integreren in het systeem.

Goede operationele resultaten voor eerste interconnector

De eerste Belgisch-Duitse interconnector (ALEGrO) werd in november 2020 in dienst genomen. Sinds de opstart kon al zowat 10 TWh elektriciteit uitgewisseld worden tussen België en Duitsland. In 2022 was ALEGrO 98% van de tijd beschikbaar en transporteerde de interconnector 5 TWh elektriciteit tussen de twee landen. Op jaarbasis ging 63% van de tijd de elektriciteit richting België en 37% richting Duitsland.

Interconnectoren bieden verschillende voordelen

Aangezien het potentieel aan hernieuwbare energie in Europa ongelijk verdeeld is, zullen landen als België en Duitsland toegang moeten krijgen tot buitenlandse hernieuwbare energiebronnen om aan hun toekomstige vraag aan elektriciteit te voldoen. Interconnectoren bieden verschillende voordelen: ze vergemakkelijken de toegang tot hernieuwbare energie en flexibiliteitsassets (bv. grootschalige waterkrachtcentrales) in heel Europa en vangen ook lokale schommelingen in windenergie op. Dit verbetert de bevoorradingszekerheid en vlakt de prijscurves af tussen verschillende markten.

Kosten-batenverhouding vanaf 2035

Uit voorlopige resultaten blijkt dat een tweede Belgisch-Duitse interconnector vanaf 2035 een positieve kostenbatenverhouding zou hebben. Het project werd dan ook goedgekeurd als onderdeel van het Duitse
netontwikkelingsplan voor 2021. Ook de Belgische federale ontwikkelingsplannen 2020-2030 en 2024-2034 en het Ten-Year Network Development Plan (van ENTSO-E) bevestigen de positieve impact van de interconnector. Die zou bijdragen aan de socio-economische welvaart van beide landen (en van Europa als geheel), aan een vermindering van de CO2-uitstoot en de integratie van steeds meer hernieuwbare energiebronnen in het net. Bron: Elia

Tags: , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.