Eerste zeekabel voor verbinding Borssele Alpha bereikt land

| 15 april 2019

Op zaterdagochtend 13 april heeft TenneT de eerste zeekabel voor de verbinding van het offshore Alpha platform naar het transformatorstation in Borssele getrokken.

In de ochtend van vrijdag 12 april is VBNK, een  gestart met het intrekken van de zeekabel op land en zaterdagochtend vroeg bereikte de kabel het nieuw gebouwde transformatorstation.

Daarna heeft het kabellegschip, Giant 7, zich opnieuw gepositioneerd in de Honte en is gestart met het meest kritische onderdeel van de installatie; het kruisen van de vaargeul. Voor het oversteken van de vaargeul was het scheepvaartverkeer van en naar de haven van Antwerpen tot zondagmiddag  gestremd. De oversteek verliep volledig volgens plan en het verkeer kwam in de loop van de avond weer op gang.

In de komende weken worden voorbereidingen getroffen om ook de tweede zeekabel voor het 700 MW project Borssele Alpha aan te sluiten op het transformatorstation.

Een consortium van VBMS (een dochteronderneming van Boskalis) en NKT Cables werd in november 2016 het contract gegund voor de verbinding van het Borssele Alpha platform via 2 exportkabels van elk 61 km. Borssele Alpha zal de elektriciteit van het offshore windpark Borssele 1&2 verzamelen. Eind oktober 2017 won het consortium ook het contract voor de verbinding van het Borssele Beta platform dat de elektriciteit van Borssele 3&4 verzamelt. Deze verbinding bestaat uit 2 exportkabels van elk 67 km. Daarnaast is het consortium ook verantwoordelijk voor de interconnector verbinding tussen de beide stations. Bron: TenneT

Tags: , , , , ,

Category: Offshore Windparken, Onshore windparken, Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.