Elia bouwt met Europese Covid-herstelfondssubsidie basisstructuur Prinses Elisabeth Eiland

| 15 december 2022

Bron: Elia

De federale regering van België en Elia Transmission Belgium (Elia) hebben een overeenkomst over financiële ondersteuning uit het zogenaamde Recovery & Resilience Facility (RRF-fonds). Met het geld zal Elia de basisstructuur van het Prinses Elisabeth Eiland bouwen dat o.a. moet gaan dienen als energie-eiland waar offshore windenergie wordt getransformeerd en later ook interconnectoren op aangesloten worden.

Het RRF-fonds werd tijdens de Covid-crisis door de Europese Commissie opgericht om lidstaten financieel te ondersteunen bij toekomstgerichte investeringen. Dit fonds moet de Europese economie vergroenen en robuuster maken. De ondertekening van het protocol voor de Europese subsidie van € 99,7 miljoen gebeurde in aanwezigheid van minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine en Stefaan de Rynck, hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België.

Prinses Elisabeth Eiland

Het Prinses Elisabeth Eiland wordt een belangrijk energieknooppunt. Het artificiële eiland komt op ca. 45 km voor de Belgische kust en zal bijna uitsluitend transmissie-infrastructuur huisvesten. Die zal o.a. de windenergie van de tweede offshore windzone (3,5 GW) ontvangen en optransformeren van 66kV naar 220 kV. De elektriciteit wordt daarna naar land gebracht via een gezamenlijk kabelstelsel.

Interconnectoren

Op het eiland zullen op termijn ook de bijkomende interconnectoren aansluiten met Groot-Brittannië (Nautilus) en Denemarken (TritonLink). Het gaat om zogenaamde hybride interconnectoren die een dubbele functie hebben: ze zorgen niet alleen voor stroomuitwisseling tussen landen maar zijn ook verbonden met grote offshore windparken in de Noordzee die België van grote volumes hernieuwbare energie voorzien.

Basisstructuur

Met het geld uit het RRF-fonds zal Elia de basisstructuur van het eiland bouwen. De werken hiervoor starten in 2024 en moeten tegen 31 augustus 2026 klaar zijn. De basisstructuur is boven de waterlijn ongeveer 5 hectare groot en bestaat uit betonnen caissons die opgevuld worden met zand. De Europese subsidie wordt in schijven uitbetaald naarmate vooraf bepaalde mijlpalen worden bereikt zoals het voltooien van het design, het toekennen van de milieuvergunning of de start van de caisson werken. Daarna wordt gestart met het installeren van de hoogspanningsinfrastructuur.

€ 1 miljoen voor bijkomende projecten rond biodiversiteit

Van de € 99,7 miljoen Europese subsidie gaat € 1 miljoen naar projecten van derden die bijdragen aan biodiversiteit op zee. Daarvoor zal een oproep gelanceerd worden. De minister van Energie beslist welke voorstellen hiervoor in aanmerking komen. Dit initiatief komt bovenop het zogenaamde Nature Inclusive Design voor het eiland dat Elia momenteel in samenwerking met een experten groep uitwerkt. Dankzij ingrepen en aanpassingen in het design kan de impact van het eiland op het mariene milieu beperkt worden en zelfs de plaatselijke biodiversiteit bevorderen.

Timing

De aanbestedingsprocedure voor het eiland is lopende, net als de uitwerking van de milieueffectrapportage, de voorbereiding van de vergunningsprocedure en de aanvraag voor een domeinconcessie. De bouw van de basisinfrastructuur start in 2024 en duurt tot medio 2026. Daarna start de installatie van de elektrische infrastructuur op het energie-eiland. De ontwikkeling van de toekomstige windparken wordt georganiseerd door de overheid via tenders. De aansluiting van de windparken op het Elia-net hangt samen met de ingebruikname van de netversterkingsprojecten op
land; meer bepaald de projecten Ventilus en Boucle du Hainaut. Elia streeft naar volledige aansluitingscapaciteit tegen 2030. Bron: Elia

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.