Emmen praat met inwoners over plannen windenergie

| 15 december 2014

Een achttal locaties in Emmen en omgeving zijn in het regieplan windenergie Emmen benoemd die in aanmerking komen voor het plaatsen van windmolens. De voorwaarden die belangrijk zijn, zijn:

  • De gemeente Emmen wil overlast en gezondheidsrisico’s voor inwoners zoveel mogelijk beperken. Daarom moeten windmolens op een zo groot mogelijke afstand tot woongebieden worden geplaatst. Met een opgave van 95,5 Megawatt windenergie is de grootst mogelijke afstand (het ‘plafond’) tot woongebieden ca. 1100 meter. Daarom zijn gebieden gekozen die op ca. 1100 meter afstand van woongebieden liggen. Dit is ruim twee keer de wettelijke afstand (ca. 450 meter).
  • De provincie Drenthe heeft als voorwaarde gesteld dat een gebied ruimte moet bieden aan minimaal vijf windmolens.
  • Er zijn wettelijke beperkingen waarmee rekening wordt gehouden, zoals veiligheid, Natura-2000 gebieden en laagvliegroutes.

Belangrijk hierbij is dat de gemeente Emmen insluiting van woongebieden door twee of meer windmolenparken wil voorkomen. De komende maanden worden de acht gebieden verder onderzocht en in juni 2015 wordt een definitieve keuze voor gebieden gemaakt. Ook gaat het ‘gebiedsproces’ van start.

In dit proces kunnen inwoners en andere betrokkenen meepraten over hoe de windmolens het best in het gebied geplaatst kunnen worden en hoe bijvoorbeeld compensatie eruit moet komen te zien.

Inwoners van de gemeente Vlagtwedde in de omgeving van het zoekgebied zijn van harte welkom bij de bijeenkomsten die de gemeente Emmen organiseert om mee te denken over het vervolgproces. Tijdens de bijeenkomsten vertelt de gemeente Emmen meer over het besluit van de gemeenteraad.

Ook wordt daar aangegeven hoe het vervolgproces eruit ziet: Wat gaat er de komende maanden gebeuren en hoe kunnen inwoners meepraten? .

De bijeenkomstenen beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur.

  • Maandag 15 december Smalspoormuseum, Griendtsveenstraat 140 in Erica
  • Dinsdag 16 december Noorderbak, Roswinkelerstraat 81b in Roswinkel
  • DSC_0239

Bron: Emmen

Tags: , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.