Eneco vervroegt zijn ambitie om klimaatneutraal te worden met 15 jaar naar 2035

| 15 juni 2021

Eneco presenteert plan om in 2035 klimaatneutraal te zijnEnergiebedrijf Eneco presenteerde vandaag zijn One Planet plan een routekaart bevat om in 2035 de eigen activiteiten en de geleverde energie aan klanten klimaatneutraal te laten zijn. Hiermee vervroegt het bedrijf de eerdere ambitie met 15 jaar. Met het plan wil Eneco een bijdrage leveren om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius te beperken en verantwoordelijkheid te nemen voor de volgende generaties.

Het Internationale Energie Agentschap (IEA) stelde kort geleden dat de elektriciteitssector in de ontwikkelde economieën al in 2035 geen CO₂ meer zou moeten uitstoten. Eneco heeft nu dit ook ten doel gesteld. De klimaatacties die Eneco ten doel heeft zijn:

 • Uitfaseren van aardgas: ombouw of sluiting van onze gascentrales en het verduurzamen van aardgasgestookte woningen en gebouwen, door woningisolatie, (hybride) warmtepompen en warmtenetten.
 • Radicale elektrificatie: grootschalige elektrificatie van industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving, met uitsluitend hernieuwbare stroom uit wind- en zonneparken.
 • Versnellen duurzame warmte: innovatie en investeringen in duurzame bronnen zoals geothermie, aqua-thermie, elektrode boilers, warmte-koude opslag, groen gas en groene waterstof.

Het door Eneco gepresenteerde One Planet plan bevat concrete acties, duidelijke investeringskeuzes en meetbare doelstellingen om de ambitie van 2035 te behalen voor het bedrijf zelf en zijn klanten. Momenteel stoten Eneco en zijn klanten, in alle landen waar het actief is, in totaal 13,9 megaton CO₂ uit. Hiervan wordt circa 10% door de eigen operationele activiteiten uitgestoten.

Bij en door Eneco

 • Realisatie van 100% CO₂-vrije electriciteitsproductie:
  • duurzame ombouw of uitfasering van alle grote gasgestookte centrales. Voor 2030 verduurzaming of sluiting Merwede gascentrale in Utrecht en 10 gasgestookte warmtekrachtcentrales. Ombouw of sluiting Enecogen (Maasvlakte) en Lage Weide centrale (Utrecht) voor 2035.
  • bijna verdubbeling van hernieuwbare productievermogen tot 3200 MW in 2025 en verdere groei in jaren tot 2035.
 • Investeringen in ruim 2000 MW aan nieuwe warmtebronnen (combinatie van eigen en externe bronnen), zoals geothermie, aquathermie, elektrodeboilers, grootschalige warmtepompen, warmtebuffers en benutting van restwarmte.
 • Ontwikkeling voldoende CO₂-vrij flexibel vermogen, om ook bij weinig zon en wind de leveringszekerheid te garanderen. Bijvoorbeeld door Enecogen op groen gas in plaats van aardgas te laten draaien, of geschikt te maken voor groene waterstof.
  Eneco investeert hierin tot 2025 ruim 2 miljard euro en verwacht dit in de jaren daarna voort te zetten.

Klimaatneutraliteit bij klanten

De reductie van emissies omvat niet alleen Eneco’s eigen activiteiten, maar strekt zich uit tot de energie die wordt geleverd aan klanten. Het bedrijf zal hiervoor samen met de klanten aan de slag gaan.

 • Reductie CO₂ uitstoot van huishoudens (of particuliere klanten) door een laagdrempelige en betaalbare aanpak voor de warmtevoorziening:
  • tot 2035 aansluiten van 300.000 woningen op een warmtenet of warmte-koude net.
  • aanbieden van duurzame alternatieven, op logische vervangingsmomenten, voor de losse gasgestookte CV-ketel. Bijvoorbeeld hybride of all-electric warmtepompen, waterstof-ready HR ketels, of C02 gecompenseerd gas als standaard. Dit maakt het mogelijk om de verkoop van losse gasgestookte CV-ketels aan consumenten te stoppen, uiterlijk in 2025.
 • Wegnemen van de barrières bij de aanschaf van diverse duurzame middelen, zoals warmtepompen of isolatie, door persoonlijk advies en toegankelijke financiering.
 • Elektrificatie van de warmtevraag bij zakelijke klanten, door industriële warmtepompen en e-boilers.
 • Uiterlijk 2030 willen wij aan al onze zakelijke klanten groene stroom leveren (consumenten hebben dit al sinds 2011).

CEO van Eneco As Tempelman zegt: “met de uitvoering van het One Planet plan start een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Eneco. Het is ambitieus én spannend. Ik ben ervan overtuigd dat wij, samen met onze klanten en de inzet van bijna 3000 zeer gemotiveerde Eneco medewerkers, onze ambitie kunnen realiseren. Er zijn onzekerheden en wellicht zullen we de precieze uitvoering af en toe moeten bijstellen, maar de ambitie is onveranderlijk: klimaatneutraal in 2035. We hebben de verantwoordelijkheid om onze aarde leefbaar te houden voor volgende generaties, er is geen ‘ Planeet B’. Ik nodig iedereen uit om met ons mee te doen.”

Succesfactoren

Drie kritische succesfactoren zijn bepalend voor de haalbaarheid van het plan, aldus Eneco:
1 maatschappelijke acceptatie en bereidheid van klanten
2 effectief klimaatbeleid
3 economische en technische vooruitgang

Validatie door BCG

De ambitie is getoetst bij diverse stakeholders en de aannames onderliggend aan het plan zijn gevalideerd door Boston Consulting Group (BCG). BCG stelt vast dat een CO2-reductie van 65% tot 75% in 2035 – waaronder bijna 100% reductie in scope 1 en 2 – gestoeld is op redelijke aannames met betrekking tot overheidsbeleid en marktdynamiek. Door aanvullend overheidsbeleid en aanvullende acties van Eneco zelf kan Eneco zijn emissies met 100% reduceren. “De validatie laat zien dat het One Planet plan nu al voor twee-derde gehaald kan worden. In de komende 14 jaar gaan wij samen met onze klanten, medewerkers en stakeholders werken aan 100% realisatie”, aldus As Tempelman. Bron: Eneco

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.