Essent en Solinoor realiseren waterstofproductieproject in IJzendoorn

| 15 juli 2022
Essent en Solinoor realiseren waterstofproductieproject in IJzendoorn

© Essent

Essent en Solinoor gaan midden in Nederland, in IJzendoorn, het eerste gezamenlijke waterstofproductieproject realiseren. De fabriek zal op wind en zonne-energie draaien. Als alles volgens plan verloopt, dan start de bouw van de waterstoffabriek eind 2023.

Het gaat om een elektrolyse-installatie van 4 MW die duurzaam opgewekte elektriciteit omzet in waterstof en restwarmte. De waterstoffabriek werkt voor 25% op lokaal geproduceerde zonne-energie. De andere 75% komt van zon- en windenergie uit Nederland, aangeleverd via het elektriciteitsnet.

In het zandwinningsgebied van IJzendoorn komen drijvende zonnepanelen. Die gaan 10,5 MWp aan zonne-energie leveren. Een elektrolyse-installatie van 4 MW zet de zonne-energie om in waterstof en restwarmte. Om optimaal van de lokale zonne-energie gebruik te maken, en alleen te draaien op momenten dat er werkelijke wind en zonnestroom wordt opgewekt, komt er een batterij die tijdelijk de elektriciteit opslaat.

Hiermee spelen energiebedrijf Essent en Solinoor in op de groeiende behoefte aan lokale productie en levering van groene energie. Solinoor is eigenaar van het gebied en specialist op het gebied van drijvende en grondgebonden zonneparken.

Geïntegreerde energieoplossing

Stephan Segbers, COO van Essent: “We zijn weer een stap verder in de energietransitie. Dit is het eerste project in Nederland waarbij we een drijvend zonnepark, batterijen en een elektrolyser inzetten voor duurzame productie van waterstof. Ook lossen we hiermee tegelijkertijd netcongestie op. Waterstof biedt grote kansen voor de industrie, tuinbouw, mobiliteit en de gebouwde omgeving. Niet alleen in de stad, maar juist ook in meer afgelegen gebieden. Fantastisch dat we samen met Solinoor de waterstoffabriek in IJzendoorn gaan ontwikkelen en ondernemers in de regio kunnen voorzien van duurzame energie.”

Vahid Kharidar, directeur van Solinoor: “Groene waterstof wordt geproduceerd uit duurzame elektriciteit. Solinoor ontwikkelt door heel Nederland zonneparken die kunnen worden gebruikt als elektriciteitsbron voor de productie van groene waterstof. Wij geloven dat er altijd een mogelijkheid is voor onze industrie om de volgende stap te zetten in de transitie naar 100% groene energie, zelfs op momenten waarin we uitdagingen tegenkomen met beperkte transportcapaciteit op het net. Essent en Solinoor gaan nog een stap verder en bieden een innovatieve geïntegreerde energieoplossing door het combineren van verschillende bronnen van groene energie: zon, wind, batterijen en waterstof. Onze capaciteiten in ontwikkeling, ontwerp, installatie en investering sluiten perfect aan bij de rol van Essent als energie marktleider. Samen hebben we een aantal concrete kansen gecreëerd om de energietransitie in Nederland te versnellen.”

Lokale afzetmarkt

Essent en Solinoor werken ook samen aan oplossingen om de geproduceerde waterstof te leveren aan lokale afnemers. Dit kan bijvoorbeeld via wegtransport of een directe pijpleiding. De waterstoffabriek levert straks duurzame energie aan verschillende sectoren in de regio, zo melden de partners. Denk aan de haven met bijvoorbeeld een waterstof-tankstation voor schepen en de regionale industrie zoals steenfabrieken. Daarnaast zijn er grote distributiecentra bij Tiel die er gebruik van kunnen maken voor het verduurzamen van hun transport.

Planning

Het project gaat nu het vergunningstraject en de subsidiefase in. Als alles volgens plan verloopt, dan start de bouw van de waterstoffabriek eind 2023.

Tags: , , , , ,

Category: Wind & Waterstof, Windenergie

Reacties zijn gesloten.