EU realiseert in 2023 met 17 GW windenergie nieuw record

| 15 januari 2024

In 2023 werd een record van 17 GW windenergievermogen, 14 GW onshore en 3 GW offshore, gerealiseerd – dit is iets hoger dan in 2022. Wind was daarmee goed voor 19% van de totale elektriciteitsproductie. Maar het nieuwe record is niet voldoende om de EU – doelstelling van 2030 te halen. Daarvoor zou de EU gemiddeld 30 GW windenergie per jaar vanaf 2024 t/m 2030 moeten realiseren.

Hollandse Kust Zuid © BGF

 

Duitsland plaatste in 2023 de meeste windenergie, gevolgd door Nederland en Zweden. Nederland was wel koploper in toegevoegde offshore windvermogen, mede door het nieuwe windpark’ Hollandse Kust Zuid’, het op dit moment met 1,5 GW vermogen wereldwijd grootste offshore windpark.

De International Energy Agency (IEA) schat dat in de EU vanaf 2024 t/m 2028 gemiddeld 23 GW windenergievermogen per jaar zal worden geplaatst. In deze context was het EU Wind Power Package dat de 26 EU – Energie Ministers vlak voor kerst in het kader van de European Wind Charter tekenden van grote betekenis. Hoofdpunten daarin waren: vereenvoudiging van de vergunningsprocedures, verbeterde opzet van tenders voor windparken en openbare financiële ondersteuning voor de productie van windturbines en de uitbouw van kritische trajecten van de infrastructuur.

Het totale aandeel van duurzame energie aan de stroomproductie in de EU in 2023 was 43%. Windenergie had een aandeel van 19%, waterkracht 13%, zonne-energie 8% en biomassa 3%. De ‘capacity factor’ (berekende percentage van de tijd die een windturbine theoretisch met vol vermogen zou draaien om de opbrengst te realiseren) van nieuwe windturbines groeit gestaag. Bij onshore windparken was de ‘capacity factor’ vanwege de grote variatie van het windregime op land tussen 30 en 48% en bij offshore windparken door het veel minder variabele windregime op zee rond de 50%. Bron: WindEurope

 

Tags: , , , ,

Category: Cijfers wereldwijd, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.