Europese Commissie lanceert duurzame investeringsplan

| 15 januari 2020

De Europese Commissie lanceerde op 14 januari haar duurzame investeringsplan voor de financiering van de Europese Green Deal dat de transitie naar een klimaatneutraal Europa in 2050 moet realiseren.

Het plan genaamd, Sustainable Europe Investment Plan‘, wil op drie manieren de financiering van de transitie naar klimaatneutraliteit faciliteren; door financiering; in de komende tien jaar moet 1 biljoen Euro vrij komen, door stimuleringsregelingen te creëren om particuliere en publieke gelden vrij te maken en door ondersteuning te bieden aan overheidsinstanties en projectontwikkelaars in het plannen, ontwerpen en uitvoeren van duurzame projecten.

De helft van de hierboven genoemende 1 biljoen Euro komt uit het EU budget. De lidstaten worden verwacht om 100 miljard Euro te financieren. Het overige bedrag moet van particuliere en publieke investeringen komen. Onder dit plan wordt ook een bedrag van 100 miljard Euro gereserveerd om regio’s binnen Europa die nog zwaar op fossiele brandstoffen steunen te helpen over te stappen op meer duurzame technologieën. Dit zogenaamde ‘Just Transition Mechanism’ steunt op 3 instrumenten; de Just Transition Fund, een garantiestelsel dat onder het InvestEU programma valt en steunt op particuliere investeringen en een overheidslening voorziening dat is samengesteld uit EU budget en leningen vanuit de European Investment Bank (EIB) voor lokale en regionale overheden. Een voorbeeld hiervan is het omscholen van mijnwerkers naar windspecialisten.

Het plan borduurt voort op het ‘European Fund for Strategic Investment‘, of ook wel Juncker Plan, dat in 2015 werd gelanceerd door de EIB Group en de Europese Commissie om het investeringsklimaat in Europa te stimuleren. Zo werd onder dit plan bijvoorbeeld 1,7 miljard Euro aan wind toegewezen. Buiten deze bijdrage werd er in Europa ook ongeveer 7 miljard Euro aan particuliere investeringen in wind gedaan.

Op dit moment levert windenergie 14% van de Europese elektriciteit. De Europese Commissie verwacht dat dit percentage groeit naar 50% in 2050. Bron: WindEurope

 

Tags: , ,

Category: Offshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.