Geen belemmeringen voor windmolens in Wageningen

| 15 juni 2014

Uit onderzoek van Windunie Development wat in opdracht van de Stichting Windenergie Wageningen en Staatsbosbeheer (eigenaar van de grond) is gepleegd zijn er geen belemmeringen voor de komst van een viertal windturbines in de uiterwaarden in de omgeving van het havenkanaal in Wageningen. 

In het gebied is maximaal ruimte voor 4 windturbines met een ashoogte van 100 m en rotordiameter van 90 m. Beperkende factoren voor meer windmolens zijn geluidsoverlast in woningen en hoogspanningsleidingen. Natuurwetgeving staat de komst van de windmolens niet in de weg. Reden om niet verder te onderzoeken naar een 2e reservelocatie (Plassteeg & Veensteeg).

Wel wordt onderzocht naar meer watervogels en vleermuizen. Omdat de uiterwaarden in de Ecologische Hoofdstructuur liggen, moet de provincie Gelderland zich uitspreken of windmolens hier wel of niet mogen komen.

In het coalitieakkoord van D66, GroenLinks en Stadspartij is afgesproken dat er een referendum komt over de voorgenomen plaatsing van windmolens. Dat is in principe een bindend referendum, maar dat is wettelijk niet toegestaan. De uitslag is echter wel doorslaggevend voor het wel of niet doorgaan van het plan.

havenkanaal

Bron: Gelderlander

Tags: , , , , ,

Category: Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.