Kick-off AIRTuB smart maintenance innovatieproject

| 15 september 2019

Op vrijdag 13 september jongstleden vond in een werkplaats van MBO onderwijsinstituut SCALDA in Vlissingen de kick-off plaats van het AIRTuB (Automatische Inspectie en Reparatie van Turbine Bladen) project.

AIRTuB is 1 van de smart maintenance innovatieprojecten binnen het Fieldlab Zephyros project van World Class Maintenance. Deze innovatieprojecten zetten in op het optimaliseren van het onderhoud aan windturbines waardoor stilstand van windturbines word tegengegaan en zo het windpark optimaal kan presteren. Dit leidt weer tot een reductie in de kosten van energie.

Het AIRTuB project is gericht op het optimaliseren van de bladen van een windturbine door het ontwikkelen van een autonome en op afstand bedienbare onderhoudstechnologie. Met behulp van een drone, uitgevoerd met onder andere een sensorenpakket, kunnen windturbine bladen geïnspecteerd worden op het moment dat het echt nodig is en indien mogelijk ook zonder dat de windturbines stilgezet moeten worden. Door het autonome aspect van de drone zijn inspecties niet meer afhankelijk van externe factoren als beschikbaarheid van schepen en personeel.

Projectpartners zijn Qlayers, DronesforWork, Demcon, Stork AMT, Eneco Wind, Dutch TeraHertz, LM Wind Power, TNO-ECN, NLR, TU Delft, HZ University of Applied Sciences/Scalda, Hogeschool InHolland, Hanze Hogeschool, Saxion University of Applied Sciences en Development Center for Maintenance of Composites.

In augustus dit jaar ontving het project een Topsector Energiesubsidie van het Ministerie en Economische Zaken en Klimaat ter waarde van 3 miljoen Euro. De kick-off kondigde het begin van de uitwerking van het project aan. Lees meer over dit project in de komende editie van Wind Energy Magazine.

Smart Maintenance status
Tijdens de speciale gelegenheid ontving Ferry Visser, projectleider van Fieldlab Zephyros tevens het Smart Industry Fieldlab label voor Fieldlab Zephyros. Nederland heeft als doel in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal geïntegreerde productienetwerk van Europa te realiseren, waarmee de betrokken maakbedrijven een substantiële energie- en materiaalbesparing realiseren en bijdragen aan een duurzame economie. Het Fieldlab Zephyros draagt volgens het programmabureau Smart Industry hier een bijdrage aan.

 

Tags: , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Onderhoud, Windenergie

Reacties zijn gesloten.