Laatste kabels voor eerste deel van exportkabeltraject Windpark Fryslân liggen

| 15 juli 2020

© Windpark Fryslân

Visser & Smit Hanab heeft de laatste kabeldelen gelegd in het eerste deel van de exportkabelroute van  Windpark Fryslân welke loopt van het transformatorstation in Breezanddijk tot Bolsward. Vanaf hier is TenneT verantwoordelijk voor het laatste stuk van de route naar het hoogspanningsstation bij Oudehaske.

Windpark Fryslân, met een vermogen van 382,7 MW, komt ten zuiden van de Afsluitdijk in het IJsselmeer te staan en bestaat ​​uit 89 Siemens Gamesa Renewable Energy windturbines met elk een vermogen van 4,3 MW. De stroom van alle toekomstige windturbines wordt verzameld op het transformatorstation in Breezanddijk. Van hieruit voert een 110 kV exportkabeltraject van 55 km de stroom naar het hoogspanningsstation van TenneT bij Oudehaske, vanwaar het kan worden opgenomen in het net.

Kabelroute
Het consortium Zuiderzeewind (Van Oord en Siemens Gamesa) is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het eerste deel van de exportkabelroute, richting Bolsward. Hiervoor moesten de stroomkabels onder het fietspad op de Afsluitdijk en vervolgens in de berm van de A7 richting Bolsward worden gelegd.

Het consortium heeft dit werk uitbesteed aan Visser & Smit Hanab. Windpark Fryslân meldt op haar website dat waar mogelijk de kabels op de traditionele manier zijn geïnstalleerd. Hierbij wordt een gleuf gegraven, de kabel hierin gelegd en vervolgens wordt de sleuf weer gedicht. Bij grote watergangen, sluizen of op- en afritten zijn de kabels gelegd door middel van horizontaal gestuurde boring.

Bij horizontaal gestuurde boringen wordt met behulp van een computersysteem en GPS een lange boorgang door de grond gemaakt. Vervolgens wordt bentoniet in het boorgat gepompt om ervoor te zorgen dat deze open blijft. Vervolgens wordt er een buis doorheen getrokken die de kabels zal huisvesten. De buizen hebben een diameter tot 63 centimeter en een lengte van ruim een ​​kilometer. Er zijn meerdere kranen nodig om een ​​buis onder een bepaalde hoek in de lucht te houden.

De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de kabels en worden de verkeersmaatregelen verwijderd. Visser Smit & Hanab legt ook het tweede deel van de exportkabelroute aan. De werkzaamheden hiervoor lopen nog.

Tijdlijn bouw Windpark Fryslân
Op dit moment vinden er verschillende activiteiten plaats voor het windpark. Op land krijgt het transformatorstation vorm. Offshore wordt druk gewerkt aan de aanleg van het kunstmatige werk / natuureiland.

In september hoop Zuiderzeewind met de installatie van de funderingen te beginnen. Deze activiteiten lopen door tot in januari 2021. Tussen december 2020 en februari 2021 worden de inter-array kabels geïnstalleerd. De installatie van de turbines zal naar verwachting in maart starten en in de zomer van 2021 worden afgerond.

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.