Onderzoek windmolens langs Noordzeekanaal

| 15 september 2014

Provincie Noord-Holland is drukdoende op geschikte locaties voor windmolens te vinden. Opties zijn in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en in het Noordzeekanaalgebied. Dat bleek tijdens een informatieavond aan leden van wijkplatform IJmuiden-Noord.Eneco tracht een vergunning voor plaatsing 6 tot 8 windturbines (ashoogte 80 tot 120 m) aan de Noordkant van het Noordzeekanaal te krijgen.

Als we een vergunning van de provincie Noord-Holland krijgen, dan worden de turbines geplaatst vanaf de Spuisluis tot aan de Velserkom”, zo vertelde ze de aanwezigen aan de hand van een artist’s impression. Melchers verzekerde de toehoorders dat Eneco werkt binnen de door de overheid gestelde criteria van de omgevingsfactoren, geluid en de slagschaduw (het effect dat in woonhuizen optreedt wanneer de wieken van de turbine draaien).

Tijdens de presentatie werd duidelijk dat Noord-Holland van het Rijk in totaal 685,5 MW aan windenergie mogelijk moet maken. Uitgangspunt daarbij is dat voor elke windturbine twee verouderde turbines weggehaald worden en dat de windturbines worden geclusterd in lijnopstellingen van minimaal zes.Mocht Velsen door de provincie worden aangewezen als turbinegebied, dat zou het gaan om zes turbines. De meest oostelijke zou geplaatst kunnen worden in de Velserkom op het terrein van papierfabriek Crown Van Gelder.

noordzeekanaal

Lees origineel bericht.

Bron: Haarlems Dagblad

Tags: , , , , ,

Category: Electriciteit, Fotos, Groene energie, Onshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.