Regio Groningen presenteert Concept RES

| 15 april 2020

Groningen heeft haar concept Regionale Energiestrategie (RES) gepresenteerd. Hierin doet de regio een bod op 5,7 TWh aan duurzame energieproductie in 2030 met mogelijkheid tot 6,3 TWh.

Basis van 4 TWH
Bij de basis gaat het om de productie van projecten die al operationeel of in aanbouw zijn of binnenkort gebouwd gaan worden. Gezamenlijk zullen deze projecten in 2023 voor ongeveer 4 TWh aan productie verzorgen, waarvan 3 TWh uit wind en 1 TWh uit zon. De productie van wind is geconcentreerd in drie gebieden: Eemshaven (1,4 TWh), Delfzijl (1,1 TWh) en het windmolenpark N33 (0,5 TWh).

Enexis heeft aangegeven een dergelijke capaciteit in principe op het netwerk te kunnen aansluiten. De werkzaamheden die daarvoor noodzakelijk zijn, zijn al in gang gezet. Alle nieuwe initiatieven die vanaf 1 januari 2020 (SDE+) subsidie krijgen toegewezen komen bovenop deze 4 TWh.

Bouwstenen en verdere ambities
Projecten die al wel in enige mate concreet zijn maar niet in de basis vallen worden bouwstenen genoemd. Deze bouwstenen lopen uiteen van projecten die in de najaarsronde van 2019 SDE+ subsidie hebben aangevraagd en/of dat in de voorjaarsronde van 2020 gaan doen. Deze projecten kunnen binnenkort tot de basis gaan behoren en worden dan in de RES 1.0 ook als zodanig opgenomen. Andere projecten zitten nog in het traject van vergunningverlening en hebben nog geen subsidieaanvraag gedaan.

Zon gaat hier een grote rol in spelen, met 0,9 TWh. Voor wind zijn er ambities voor 0,4 TWh. Hieronder valt Windpark Eemshaven West (0,3 TWh). Daarnaast is de gemeente Groningen gestart met een verkenning naar twee kleinschalige windparken van twee tot zes turbines en is er ook een groeiend aantal zeer kleine windmolens in de regio Groningen. Een aantal gemeenten verkend de mogelijkheden voor kleinschalige windinitiatieven (bijvoorbeeld de zogenaamde dorpsmolens).

Tenslotte is er binnen de ambities nog ruimte voor extra productie uit zon. Deze moeten nog nader worden uitgewerkt. De onderdelen tellen op tot een totaal van 6,3 TWh. De regio Groningen doet echter een bod van 5,7 TWh. Met dit bod wordt een marge ingebouwd van 0,6 TWh voor het geval niet alle projecten en ambities in 2030 worden gerealiseerd. Een belangrijke rol speelt hierbij het waarborgen van de aansluiting op het net.

RES
Nederland heeft in het Klimaatakkoord van 2019 vastgesteld dat er voor 35 TWh aan duurzame energie uit zon en wind op land opgewekt moet worden in 2030. Nederland is voor deze opgave verdeeld in 30 regio’s. Via de Regionale Energie Strategie (RES) neemt elke regio bijdrage aan de energietransitie. Hiervoor worden op dit moment door de verschillende regio’s een concept voorstel samengesteld. De RES is een gezamenlijk traject van gemeenten, provincie, waterschappen en stakeholders.

Nieuwe planning RES als gevolg van COVID-19
De planning voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES wordt verruimd van 1 juni naar 1 oktober 2020. De PBL-analyse komt hierdoor op uiterlijk 1 februari 2021 beschikbaar, samen met het advies van het nationaal programma RES (appreciatie). Het toepassen van de verdeelsystematiek – indien nodig – verschuift naar 1 februari 2021. De planning voor het opleveren van de RES 1.0 wordt verruimd van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021. Bron: Regionale-energiestrategie.nl

 

Tags: , , , , , , ,

Category: Regionale Energie Strategie

Reacties zijn gesloten.