Royal HaskoningDHV gekozen als milieuadviseur voor groene waterstofproject NortH2

| 15 februari 2021

Royal HaskoningDHV gaat als milieuadviseur optreden voor NortH2, het grootste groene waterstofproject in Europa. De inzet van Royal HaskoningDHV maakt deel uit van de beoordelingsfase ter voorbereiding op besluitvorming, die moet leiden tot een definitieve investeringsbeslissing in 2024. NortH2 hoopt in 2027 de eerste groene waterstof te produceren.

Het NortH2-project, dat in februari 2020 werd aangekondigd, voorziet in grootschalige productie van groene waterstof in de provincie van Groningen met behulp van stroom van windparken op zee (wind-voor-waterstof). Het project omvat de hele keten: van de nieuwe windparken in de Noordzee, de infrastructuur naar land, een nieuwe installatie voor elektrolyse in de Eemshaven, de pijpleidingen naar industriegebieden en de ondergrondse opslag van waterstof in zoutcavernes.

Het project moet het Europees centrum van groene waterstofproductie worden, met levering van groene waterstof over de grens. Tegen 2030 wil NortH2 4GW groene waterstof produceren. Tegen 2040 wil het consortium ook op grote schaal offshore elektrolyse inzetten om het windpotentieel van meer afgelegen delen van de Noordzee te benutten. Gepland is om meer dan 10 GW groene waterstof te leveren.

Het consortium achter het project bestaat uit Shell Nederland, Gasunie, Equinor, RWE en ondersteunende partners Groningen Seaports en de provincie Groningen. Voor dit groot privaat-publiek consortium liggen de uitdagingen onder andere in de enorme omvang van het project, de wettelijke vereisten en de vele (lokale) belanghebbenden. Dit zijn de terreinen waarop Royal HaskoningDHV het consortium gaat ondersteunen.

Royal HaskoningDHV zal haar kennis op het gebied van vergunningen, ruimtelijke inpassing, milieueffecten en omgevingsmanagement en haar ervaring met soortgelijke complexe innovatieve projecten inzetten om de milieu- en veiligheidsaspecten van het NortH2 project in kaart te brengen. Hetzelfde geldt voor het wettelijk kader voor de bouw en bedrijfsvoering. Dit komt samen in de tijdslijn om te komen tot de investeringsbeslissing. De tijdslijn toont de benodigde vergunningen en toestemmingen alsmede de relevante belanghebbenden en maatschappelijke aspecten.

De inzet moet leiden tot een definitieve investeringsbeslissing in 2024. NortH2 hoopt in 2027 de eerste groene waterstof te produceren.

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.