RVO kondigt tender aan voor metoceancampagnes in IJmuiden Ver locaties

| 15 september 2021

RVO heeft een vooraankondiging gedaan voor twee metoceancampagnes in het offshore windonderzoeksgebied IJmuiden Ver. De veldcampagnes zullen in Q1 en Q2 van 2022 plaatsvinden.

Het contract bestaat uit de uitvoering van twee metoceancampagnes in het onderzoeksgebied IJmuiden Ver. Beide locaties zullen later nader worden gespecificeerd. De gegevens verkregen uit deze metoceancampagnes zullen door RVO worden gepubliceerd en zijn nodig voor het opstellen van offertes voor vergunningsaanbestedingen voor offshore windparkzones.

Het contract is verdeeld in 2 percelen; één perceel voor elk metoceancampagne. Bedrijven kunnen een offerte indienen voor één perceel of voor beide percelen. De sluitingsdatum voor inschrijving is 15 november 2021, om 13:00.

De startdatum van de metocean veldcampagne voor lot 1 is gepland voor Q1 2022. De startdatum voor perceel 2 is gepland voor Q2 2022. Elk van de veldcampagnes zal een looptijd van 24 maanden hebben.

Elk van de datasets zal worden verkregen met behulp van twee afzonderlijke drijvende LiDAR-systemen en een reserve voor het meten van wind-, golf- en stromingseigenschappen. Elke partij zal dus uit drie systemen bestaan. Bron: Tendernet

Tags: , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.