SGP Houten pleit voor meerdere vormen duurzame energie

| 15 juli 2014

SGP vindt dat er een maatschappelijk debat in Houten moet komen over meerdere vormen van grootschalige duurzame energie. Het is van van mening dat de nadruk te veel ligt op windenergie. De nieuwe coalitie heeft grote ambities voor duurzame energie en kiest voor een nieuw windpark. De SGP vraagt zich af waarom alleen naar windenergie wordt gekeken en niet naar zonne-energie.

Windenergie staat volgens de partij in toenemende mate ter discussie. De partij wijst daarbij op de snelle doorontwikkeling van andere duurzame energieopties (waardoor windenergie snel achterop raakt), vragen over werkelijke rendementen van windmolens (pensioenfondsen willen bijv. nauwelijks investeren in winenergie door de lage rendementen), dalende energieprijzen die subsidie voor de gehele levensduur van een windmolen noodzakelijk maken en hoge pachtgelden van locaties.

Dit nog afgezien van de oude bewaren als lage frequentie geluiden, slagschaduw en landschapsvervuiling. Daarnaast neemt het georganiseerd verzet van burgers tegen windmolenparken toe, omdat zij zich onvoldoende gehoord voelen.

Inwoners van Houten zijn volgens de SGP steeds enthousiaster over zonne-energie, gezien de vele informatiebijeenkomsten over de aanschaf van zonne-cellen. Grootschalige intiatieven voor zonne-energie in Houten heeft de SGP nog niet gezien. ‘Hier liggen echter wel grote kansen. De SGP denkt hierbij aan grootschalige realisering van zonne-energie in Houten op platte daken, bedrijfsgebouwen, langs snelwegen en/ of  ‘onder sportvelden’.’

De SGP gaat in de raadsvergadering van 8 juli het college dan ook oproepen om een maatschappelijk debat te organiseren met bedrijven, instellingen en inwoners van Houten om wind- en zonne-energieopties te wegen en zodoende (ook meer) draagvlak te realiseren.

capelle ad Ijssel

Tags: , , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.