Sif en Ballast Nedam werken samen aan Windpark Maasvlakte 2

| 15 december 2021
Ballast Nedam gaat fundaties realiseren Windpark Maasvlakte 2

Bron: Ballast Nedam

Sif en Ballast Nedam hebben een overeenkomst bereikt over de productie en levering van 12 monopiles voor Windpark Maasvakte 2 dat op de zeewering van de Tweede Maasvlakte wordt gebouwd. De productie is gepland voor 2022.

Ballast Nedam is in opdracht van Eneco verantwoordelijk voor de installatie van de fundaties voor Windpark Maasvlakte 2. Eneco won in februari 2020 de tender voor de realisatie van het windpark. Daarnaast zal Ballast Nedam ook de parkbekabeling en de aansluiting op het onderstation realiseren.

Windpark Maasvlakte 2 bestaat in totaal uit 22 Vestas windturbines met een gezamenlijk vermogen van 116,7 MW. Tien windturbines worden geïnstalleerd op de harde zeewering, bovenop de dijk. Twaalf windturbines komen op de zachte zeewering.

De locaties maken het ontwerp en de bouw van het windpark uitdagend. Er moet rekening worden gehouden met waterveiligheid, de bereikbaarheid en de logistiek rondom de turbinelocaties. Voor het plaatsen van de turbines op de harde zeewering is gekozen voor een betonnen fundering met een gewapende grondconstructie die tegen het dijklichaam wordt geplaatst.

Monopiles door Sif

Op de zachte zeewering wordt gebruik gemaakt van een fundatie waarvoor Ballast Nedam haar monopile oplossing inzet. Een beproefd offshore concept dat Ballast Nedam voor dit project heeft doorvertaald naar de realisatie van dergelijke fundaties op nearshore locaties. Het is voor het eerst dat een monopile de fundatie biedt op land voor een windturbine.

Sif is verantwoordelijk voor de levering van deze monopiles. De twaalf monopiles zullen op het strand voor de duinen worden geplaatst. De monopiles hebben een totaalgewicht hebben van ongeveer 7 Kton. De productie is gepland voor 2022, aldus Sif.

Rijkswaterstaat is opdrachtgever voor het windpark, eigenaar van de zeewering en zal gedurende 25 jaar alle stroom van het windpark afnemen. Het windpark is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam, het Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bron: Sif

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.