Spanje kan verder met lagere tarieven

| 15 juli 2007
bron: Windpower Monthly

De spectaculaire ontwikkeling van windenergie in Spanje was bijna tot stilstand gekomen toen de regering juli vorig jaar panisch reageerde op superwinsten van molenaars, de subsidies stopzette en vervolgens reageerde met een voorstel voor halvering van de subsidies.

De achtergrond was ongeveer dezelfde als in Nederland: de kosten voor de overheid (1 miljard Euro in 2006) werden veel te hoog door de groei van het vermogen en de winsten van exploitanten namen dramatisch toe door de stijgende energieprijzen. Exploitanten konden in Spanje kiezen voor een vast feed-in totaaltarief of voor een toeslag van 40% op de marktprijs.

Iedereen kiest natuurlijk al een tijdje voor de tweede optie. De windbranche wendde zich tijdig tot de regering voor besprekingen over de ook in haar ogen noodzakelijke herziening van het systeem. Dus ingrijpen zodat op een realistisch niveau doorgewerkt zou kunnen worden.

Na taaie onderhandelingen is nu op 1 juni een nieuwe regeling van kracht geworden. Het keuze-systeem blijft, maar het feed-in tarief is verlaagd naar 7,3 cent/kWh voor 20 jaar en de premie op de marktprijs bedraagt nu 2,9 cent voor 20 jaar, met een gegarandeerd minimum van 7,1 cent. De premie is zodanig variabel dat het totaaltarief minimaal 7,1 en maximaal 8,5 eurocent per kWh bedraagt.

Voor het lopende jaar betekent dat een verlaging met ongeveer 3 cent maar is nog altijd heel wat beter dan de halvering van de tarieven die vorig jaar gepland was. Voor projecten van 50 MW of meer en voor offshore kan niet voor de vaste prijs gekozen worden. Voor offshore geldt een premie van 8,4 cent op de marktprijs en een maximum van 16,6 cent totaal.

Alle tarieven (vaste prijs, premie en marktprijsgrenzen) stijgen jaarlijks met 25% van de inflatie. Bestaande projecten mogen direct overschakelen naar het nieuwe systeem maar dat zullen alleen degenen met een vaste prijs contract doen. De branche is tevreden maar betreurt wel dat het kortingspercentage op de inflatie op elk gewenst moment door de regering gewijzigd kan worden.

Men verwacht echter geleidelijk nog hogere marktprijzen zodat naar verloop van tijd ook de wat minder windrijke locaties ontwikkeld kunnen worden.

Category: Kosten en Baten

Reacties zijn gesloten.