TenneT en Van Oord starten onderzoek naar verbetering biodiversiteit bij kabelkruisingen in de Noordzee

| 15 oktober 2020

Overslag van kiezel stort steen bulk terminal Zeeland. © TenneT Van Oord

TenneT gaat in samenwerking met Van Oord onderzoek doen om de biodiversiteit bij kabelkruisingen in de Noordzee te verbeteren. In een pilot wordt op twaalf  plekken verschillende steensoorten gestort bij kabelkruisingen om te onderzoeken welke toepassing de biodiversiteit stimuleert.

Hollandse Kust (zuid) wordt als eerste als proeftuin gebruikt. Onlangs heeft TenneT hier de eerste twee van vier 220 kV zeekabels voor de hoogspanningsverbinding van het windgebied Hollandse Kust (zuid) laten aanleggen door Van Oord. Daar waar de kabels een bestaande olie- en gasleiding kruisen, komen de kabels boven de zeebodem uit. De kabels moeten hier bedekt worden met stenen.

Saskia Jaarsma, head offshore developments en Large Projects Offshore bij TenneT: “TenneT start een pilot door in nauw overleg met Van Oord, op een drietal kabelkruisingen de granieten toplaag te vervangen door een kalkhoudende steen, afkomstig uit een marmergroeve. In totaal worden er op drie van de zes kruisingen de kalkhoudende steentjes aangebracht. Zo kunnen we vergelijken wat het verschil is in het soort zeeleven dat op deze kruisingen ontstaat ten opzichte van de kruisingen waar we de kalkhoudende steentjes niet storten.”

TenneT verwacht dat de kalkhoudende stenen zich beter lenen voor verschillende soorten bodemdieren om zicht te nestelen waardoor er ‘natuurlijke riffen’ kunnen ontstaan.

Op 14 oktober zijn de stenen aan boord geladen van Van Oords’ steenstortschip Bravenes in Vlissingen.  De activiteiten vinden in de komende weken plaats. In 2021 legt Van Oord de tweede verbinding aan voor Hollandse Kust (zuid) Beta. Bij deze verbinding worden opnieuw zes kabelkruisingen gedaan. Jaarsma: “Voorafgaand aan die installatie wil TenneT onderzoeken of het haalbaar is de beschermende granieten toplaag volledig weg te laten. Daardoor ontstaan er grotere holtes tussen de stenen waarmee nestelen voor het zeeleven nog aantrekkelijker kan zijn.”

TenneT wil bij alle Net op zee projecten natuurversterkende maatregelen toepassen en monitoren. De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt de netbeheerder om te zien welke maatregelen de biodiversiteit verbeteren.

 

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.