LTO Noord vreest voor indirecte gevolgen windturbines in natuur

| 15 augustus 2016

De provincie Gelderland heeft als ambitie uitgesproken tot een capaciteit van 230 MW aan windenergie in 2020. Een flinke doelstelling waarbij wordt gekeken naar bedrijventerreinen en langs wegen en kanalen. Reden voor de provincie om te overwegen om windturbines toe te staan in natuurgebieden.

Een verkenning werd uitgevoerd waar windturbines eventueel in bossen kunnen staan aangevuld met locaties in natuurgebieden. Bouwen mag alleen wanneer 2x de oppervlakte die voor windturbines worden gebruikt ergens anders worden gecompenseerd.

De plannen in Harderwijk en Barneveld om daar windturbines te realiseren zijn nog niet concreet. De provincie is van mening dat natuur moet worden gecompenseerd met bijvoorbeeld landbouwgrond. LTO Noord is tegen. Het is onduidelijk om hoeveel grond met de compensatie is gemoeid. Meer dan 100%?

Gedeputeerde Staten komen na zomer 2016 met een concreet plan.

Compensatie natuurgebied en landbouwgrond ivm realisatie windturbines in Gelderland?

Compensatie natuurgebied en landbouwgrond ivm realisatie windturbines in Gelderland?

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.