TU Delft legt nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen

| 15 april 2015

Uit een research & development programma 2015-2020 blijkt dat het traditionele streven naar technologisch efficientie in het ontwerpproces plaats maakt voor een multi-disciplinaire aanpak. Dit staat in een rapport wat TU-Delft Wind Energy Institute Duwind publiceerde. De TU Delft onderzoekt hoe de maatschappelijke waarden onderdeel kunnen worden van de ontwerpfase voor windenergiesystemen.

“Morele en sociale waarden moeten onderdeel uitmaken van het ontwerpproces nog vóór de energiesystemen werkelijk worden geconstrueerd”, zo klinkt het in een van de onderzoeksbeschrijvingen die de komende jaren vier promovendi toegewezen krijgt. Sociaal verantwoord innoveren, noemt de TU Delft dat. “Een waardegevoelig ontwerp is nodig om de sociale acceptatie van offshore windenergiesystemen op lange termijn te garanderen.”

Het woordje ‘offshore’ in dat laatste citaat staat daar niet toevallig. Hoewel offshore wind niet meer weg te denken is uit de toekomstige energiemix van de komende decennia, roept de Technische Universiteit in herinnering dat dit besef in elk geval naar wetenschappelijke maatstaven nog maar kort geleden heeft postgevat.

Lees meer

Bron: Energiea

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.