Verduidelijking en vereenvoudiging van de regelgeving voor repowering nodig in Duitsland

| 15 maart 2022
Verduidelijking en vereenvoudiging van de regelgeving voor repowering nodig in Duitsland

Repoweringproject in Nordfriesland, © Dirkshof Bron: BWE

In de komende drie jaar loopt voor windturbines met een totaal vermogen van 15 GW op het vastenland in Duitsland de EEG-subsidietoezegging af. Volgens de Duitse windenergiebranche BWE biedt dit mogelijkheid tot een uitbreiding van de capaciteit tot 45 GW door middel van repowering. Hiervoor is echter op korte termijn een juridische verduidelijking nodig. 

In het regeerakkoord wordt toegezegd dat op plekken waar al windturbines staan, oude windturbines zonder grote vergunningsinspanningen kunnen worden vervangen door nieuwe. Hiervoor is nu een juridische verduidelijking nodig.

Potentiele uitbreiding tot 45 GW

“Hoe de continuïteit van de energievoorziening in Duitsland kan worden gewaarborgd, is de centrale vraag van onze tijd. De Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne herinnert ons eraan hoe dringend de energievoorziening veilig moet worden gesteld. Wij hebben behoefte aan een snelle uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen, met name windenergie. Een verduidelijking en vereenvoudiging van de regelgeving voor repowering biedt de mogelijkheid om op korte termijn een netto-uitbreiding tot 45 GW te realiseren met moderne windturbines”, aldus Hermann Albers, voorzitter van BWE.

Op korte termijn meent de Duitse branchevereniging voor windenergie dat het potentieel voor repowering kan worden benut indien:

  • het planningsvoorbehoud in bestaande gebieden wordt opgeschort;
  • de mogelijkheid om goedkeuring te verkrijgen wordt vastgesteld indien de situatie ter bescherming van de soorten ongewijzigd blijft of verbetert;
  • de BImSchG-vergunning (federale wet inzake de bescherming tegen emissies) bij repowering te beperken tot een kennisgeving van wijziging;
  • de gemeenschap wordt betrokken en een extra stimulans krijgt door de gemeentelijke deelname te verhogen tot 0,3 cent per kWh die in het net wordt ingevoerd.

“Vandaag komt het erop aan op korte termijn doeltreffende maatregelen te nemen voor een onmiddellijke versnelling van de expansie van windenergie enerzijds, en het expansietraject te stabiliseren door maatregelen op middellange en lange termijn anderzijds. Daarbij moet ervoor worden gezorgd dat de mogelijkheden ook kunnen worden benut. Op het land moet ten minste 2% van de oppervlakte bebouwd kunnen worden en uiteindelijk ook daadwerkelijk bruikbaar zijn. Wij zijn niet gebaat bij windturbines die op het platteland staan, maar uiteindelijk geen energie produceren omdat zij door stilstandsvereisten moeten worden stilgelegd. Dat kunnen we ons niet meer veroorloven. Bron: BWE

 

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.