Visser & Smit Hanab tekent contract met Windmolens Groetpolder

| 15 juni 2020

© Visser & Smit Hanab

Visser & Smit Hanab heeft een overeenkomst getekend met Windmolens Groetpolder II B.V.. voor het engineeren, realiseren en bedrijfsklaar opleveren van 2 stations en een ruim 10,5 km kabelverbinding voor het herstructureringsproject van het sinds 1999 in dienst zijnde windpark Groetpolder.

Het bedrijf meldt dit op een van haar social media kanalen. Het zegt dat het daarmee de eerste 16c overeenkomst conform de Elektriciteitswet van 1998 realiseert. Hierbij worden de aansluitingswerkzaamheden uitgevoerd door een andere partij dan een netbeheerder. Na de realisatie wordt het trace overgedragen aan netbeheerder Liander.

Windpark Groetpolder
In 1995 namen 7 agrarische ondernemers het initiatief om een windpark te bouwen op aan elkaar grenzende gronden ten noordoosten van Lutjewinkel en Winkel in de gemeente Hollandse Kroon. In 1999 kwam het windpark tot stand. Het betrof 19 NEG-Micon windturbines met elk een vermogen van 600 KW in lijnopstelling. De turbines hebben een ashoogte van 46 m en een rotordiameter van 43 m. Gezamenlijk hebben ze een vermogen van 11,4 MW een jaarlijkse productie van ongeveer 22 miljoen kWh.

Herstructurering
In 2010 zijn de initiatiefnemers plannen gaan maken voor nieuwe windturbines. In eerste instantie bestond het plan om alle 19 windturbines te vervangen voor 12 nieuwe turbines met meer vermogen. De vergunningsaanvraag hiervoor is afgewezen. In het huidige plan worden 12 van de 19 bestaande turbines opgeschaald naar 6 grotere turbines. Deze worden geleverd door Vestas. Het betreft de V100 met een ashoogte van 100 m, rotordiameter van 100 m, tiphoogte van 150 m en een vermogen van 2,2 MW. Gezamenlijk produceren deze naar verwachting ongeveer 50 miljoen kWh per jaar. Hiermee wordt de productie ongeveer 7 keer zo groot.

Medio maart dit jaar is er een begin gemaakt aan de demontage en het afvoeren van de onderdelen van de 12 oude turbines. Begin mei is de eerste heipaal geslagen. De turbines worden in het najaar opgebouwd.

De overige 7 turbines worden vervangen door 7 vergelijkbare turbines. Hier is gekozen voor de E44 van de Duitse turbinefabrikant Enercon. Deze hebben elk een vermogen van 6,3 MW. Gezamenlijk produceren ze jaarlijks ongeveer 10,5 miljoen kWh.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.