Waterschap Aa en Maas onderzoekt mogelijkheid voor windturbines in Haps

| 15 februari 2023

Waterschap Aa en Maas onderzoekt de mogelijkheid om vier windturbines te plaatsen op en nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Haps in de provincie Noord-Brabant. Met de opgewekte stroom kan de rioolwaterzuivering klimaatneutraal draaien en kan de omgeving meeprofiteren.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Haps.

Het idee is om twee windturbines te plaatsen op het terrein van de rioolwaterzuivering en twee net erbuiten. Het waterschap geeft aan hier al contact over te hebben met de betreffende grondeigenaren. Daarnaast is de afgelopen maanden verkend of windenergie haalbaar is op deze locatie. Hierbij is vooral gekeken naar aspecten als veiligheid, geluid en verstoring van radar. De uitkomsten hiervan waren positief, zo meldt het waterschap.

Onderzoeken

De komende tijd zal het waterschap meerdere onderzoeken uitvoeren, waaronder een veiligheids- en geluidsonderzoek. Daarnaast wordt er een participatietraject gestart voor de omgeving en andere belanghebbenden. Zo worden er bewonersavonden georganiseerd waarbij onder andere wordt gekeken  hoe een deel van de opbrengsten van het project ten gunste van de omgeving kan worden ingezet.

Het waterschap verwacht uiterlijk in september een besluit te kunnen nemen. Het waterschap wil in 2030 energieneutraal zijn en in 2050 klimaatneutraal. Deze ambities en hoe het waterschap de doelen wil bereiken staat beschreven in de Routekaart ‘Naar een energieneutraal, klimaatneutraal en circulair Aa en Maas in 2050’.  Bron: Waterschap Aa en Maas

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.