Zweden streeft naar 120 TWh offshore windproductie per jaar

| 15 februari 2022

Zweden streeft naar 120 TWh offshore windproductie per jaarDe Zweedse regering heeft vandaag plannen gepresenteerd voor de snellere uitrol van offshore windenergie en verduurzaming. De maritieme plannen waartoe is besloten, zullen een snellere uitbreiding met 20-30 TWh aan windenergie per jaar mogelijk maken. Het streven is om in een later stadium zelfs 120 TWh te bereiken.

De Zweedse regering heeft besloten de eerste mariene plannen van Zweden op te stellen. Het heeft hiervoor het Zweedse Energieagentschap samen met andere instanties opdracht gegeven nieuwe gebieden voor energieproductie aan te wijzen. Het doel is bij te dragen tot duurzame ontwikkeling en de ontwikkeling van offshore windenergie te versnellen om te voldoen aan de toegenomen vraag naar elektriciteit ten gevolge van de groene industriële revolutie.

Van 20 tot 120 TWh per jaar oplopend

De industrie schreeuwt vandaag om offshore windenergie, zo stelt minister van Klimaat en Milieu Annika Strandhäll. Zweden verbruikt momenteel ongeveer 140 TWh elektriciteit per jaar. Verwacht wordt dat het elektriciteitsverbruik in Zweden de komende jaren aanzienlijk zal toenemen ten gevolge van de elektrificatie van industrie en vervoer en de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen. De maritieme plannen waartoe is besloten, zullen een snellere uitbreiding met 20-30 TWh aan windenergie mogelijk maken.

Tegelijkertijd zal het Zweedse Energieagentschap worden belast met de samenwerking met andere betrokken instanties om geschikte gebieden aan te wijzen voor een extra offshore elektriciteitsproductie van 90 TWh. Op basis van de bevindingen van het Energieagentschap zal het Zweedse Agentschap voor marien en waterbeheer wijzigingen op de mariene plannen voorstellen.

“Op die manier stellen we de elektriciteitsvoorziening veilig, maken we de overgang mogelijk en zorgen we op lange termijn voor goede elektriciteitsprijzen,”, aldus minister van Energie en Digitalisering Khashayar Farmanbar.

Gebieden

De drie maritieme plannen hebben betrekking op de Botnische Golf, de Oostzee en de Westzee. De plannen bieden een leidraad voor het beste gebruik van de zee en de manier waarop verschillende belangen naast elkaar kunnen bestaan, en dragen zo bij tot duurzame ontwikkeling op lange termijn. In de maritieme plannen worden gebieden aangewezen voor elektriciteitstransmissie, energieproductie, defensie, cultuur, natuur, recreatie, zandwinning, scheepvaart, commerciële visserij en algemeen gebruik.

Het Zweedse agentschap voor marien en waterbeheer heeft leiding gegeven aan de uitgebreide kennisvergaring en dialoog met overheden, gemeenten, beroeps- en belangenorganisaties, bedrijven, het grote publiek en buurlanden, die de basis vormen voor de maritieme plannen.

“Het feit dat de regering haar standpunt over het gebruik van de aangewezen gebieden in de mariene plannen kenbaar maakt, vergemakkelijkt de besluitvorming over grotere en langetermijnprojecten, bijvoorbeeld voor offshore windenergie,” aldus Annika Strandhäll.

De opdracht van het Zweedse Energieagentschap moet uiterlijk in maart 2023 worden gerapporteerd. Het voorstel van het Zweedse Maritiem en Wateragentschap moet tegen december 2024 bij de regering worden ingediend. Bron: Zweedse regering

Tags: ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.