2 miljoen voor onderzoek logistiek offshore windparken

| 16 september 2014

Een flinke subsidie van 2 miljoen Euro voor een drietal onderzoeken naar duurzame servicelogistiek op offshore windparken, supply chain resilience en het verduurzamen van het transport van verse levensmiddelen, ontvangt de Rijksuniversiteit in Groningen. Volgens de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voldoen de projecten ‘ruim’ aan de doelstellingen van de Nationale Topsector Logistiek.

NWO heeft een onderzoeksprogramma dat zich binnen de Topsector Logistiek richt op het verduurzamen van de logistieke sector. Binnen dat is in totaal vijf miljoen euro beschikbaar, waarvan zo’n veertig procent naar Groningen gaat.

Bij het onderzoek naar duurzame servicelogistiek op offshore windparken’ vier onderzoekers betrokken: Jasper Veldman, Ruud Teunter, die ook binnen RUG onderzoek verricht naar duurzame distributienetwerken voor nieuwe brandstoffen, en Kees Jan Roodbergen. Zij krijgen een totaalbudget van 1,2 miljoen euro voor drie promovendi en twee postdoc-onderzoekers. Het onderzoeksteam heeft een consortium gevormd met twaalf externe partijen uit de logistieke en publieke sector om de opgedane kennis praktisch toe te passen en te verspreiden.

Het consortium bestaat uit onder andere de provincie Groningen, DHL, Siemens, Van Oord, Groningen Seaports, Energy Valley en Dutch Institute World Class Maintenance. NWO beoordeelde het onderzoeksvoorstel ‘Duurzame servicelogistiek op offshore windparken’ als ‘zeer goed’.

bow terminal offshore

Lees meer

Bron: Logistiek.nl

Tags: , , , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Offshore windparken, Offshore Windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.