200 boeren openen binnenkort grootste omgevingspark ter wereld

| 16 augustus 2022

© Windpark Zeewolde

Meer dan 200 boeren en omwonenden openen op 26 augustus in de provincie Flevoland Windpark Zeewolde. Met 320 MW opgesteld vermogen is dit het grootste onshore windpark van Nederland. Bovendien is het windpark volledig eigendom van de directe omgeving. Dit maakt het tevens het grootste omgevingswindpark ter wereld.

Ruim tweehonderd huishoudens in het projectgebied van 300 km2 in het buitengebied van Zeewolde hebben samen het initiatief genomen en investeerden een half miljard in de ontwikkeling en realisering van het windpark.

Het windpark bestaat uit 83 windturbines in zes lijnopstellingen verspreid over het gebied. De Deense turbinefabrikant Vestas leverde 4 windturbinetypes: de V136 (20), V126 (33), V117 (21) en V110 (9). Het getal staat voor de rotordiameter. De tiphoogte varieert van 140 tot 220 meter. Het vermogen per turbine is gemiddeld 3,9 MW. De windturbines produceren gezamenlijk voldoende elektriciteit om het equivalent van ongeveer 300.000 huishoudens te voorzien in hun energiebehoefte.

Volledig in handen van direct omwonenden

Directeur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma: “Iedereen in het gebied kon meedoen en financieel participeren. En meer dan 90% heeft dat ook gedaan. Dit is echt een windpark van de omgeving.” Vaak is een energiemaatschappij of investeerder (mede-)eigenaar van een windpark. In Zeewolde is het windpark voor 100% eigendom van de omgeving. Volgens Sieburgh Sjoerdsma helpt zo’n aanpak om de energietransitie te versnellen: “Je kan je boos maken over de eventuele komst van een windpark. Je kan het ook als een kans zien, het initiatief nemen en ervoor zorgen dat lasten worden omgezet in lusten. En dat is hier gebeurd. Iedereen in het gebied is gaan samenwerken en een hele grote producent van duurzame energie geworden. Daarnaast konden inwoners van omliggende gemeenten ook participeren met obligatieleningen. Dat dit is gelukt, is echt fantastisch!”

De ongeveer 200 agrariërs versterken hiermee hun eigen bedrijfsactiviteiten. De ”oogst” van windenergie zorgt voor een stabiele bron van inkomsten naast de gebruikelijke oogst van bijvoorbeeld aardappels, uien, suikerbieten en tarwe. Eén van de eigenaren van het windpark is boerin Regina de Groot: “Vroeger was het genoeg om alleen gewassen te verbouwen. De windmolens trekken gezinnen nu door slechte periodes heen.” Volgens De Groot is het belangrijk dat je een gezamenlijke missie hebt: “Er is niemand eigenzinniger dan een boer, maar toch gingen we allemaal dezelfde kant op. Je moet wel het grotere geheel blijven zien en denken in het belang van het project, want anders kom je niet verder. Als ik nu de polder inrijd en al die molens zie dan denk ik, ik ben weer thuis.”

De stroom is de komende vijftien jaar verkocht aan Vattenfall. Sieburgh Sjoerdsma: “Voor de aandeelhouders was het vooral belangrijk dat er een partij is die voor een lange periode tegen een goede prijs de stroom afneemt.”

Windpark Zeewolde is binnen de geplande tijd en budget gebouwd. De eerste schop ging op 17 oktober 2019 de grond in. In het gebied staan al 220 kleinere windturbines, die worden uiterlijk eind 2026 gesaneerd.

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.