EEKO-subsidie voor kleine innovatieprojecten met grote impact op hernieuwbare energieopwek

| 16 mei 2024

Op 4 juni 2024 opent een nieuwe subsidie, bedoeld voor kleine bedrijven, zoals start-ups, die ideeën hebben die opwek van hernieuwbare (duurzame) energie op zee en land slimmer, betaalbaar, schoner en veiliger te maken. De innovaties moeten uiterlijk in 2034 op de markt komen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) stellen € 5 miljoen subsidie beschikbaar voor innovatieve projecten die prestaties verbeteren en nieuwe oplossingen bieden voor duurzame elektriciteitsopwekking op zee, land en in gebouwen. De subsidie wordt beschikbaar gesteld in de regeling Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EEKO): Elektriciteit.

De subsidie richt zich op kleine onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die grote consortia van samenwerkende partijen nog niet kunnen oppakken. Het is ideaal voor startende innovatieve bedrijven of start-ups door de laagdrempelige voorwaarden voor kleinere projecten. RVO en TKI helpen deze bedrijven daarnaast met een breed kennisnetwerk, bijvoorbeeld met contacten met brancheorganisaties en ervaring met andere projecten.

Energie opwekken op land en op zee

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor 2 belangrijke innovatiethema’s:

  • Hernieuwbare energie op zee: legt de nadruk op de verlaging van de kosten van windparken op zee. Daarnaast stimuleert het de circulariteit en de bouw van de windparken.
  • Opwek hernieuwbare elektriciteit op land en gebouwde omgeving: richt zich op betere zonnepanelen en -systemen met aandacht voor veiligheid. Een belangrijk doel daarbij is de integratie in het elektriciteitsnetwerk en meer recyclingmogelijkheden.

Circulariteit centraal

RVO moedigt bedrijven die subsidie aanvragen aan om oplossingen te bieden die bijdragen aan een circulaire economie – gericht op de verlenging van de levensduur van bestaande opweksystemen met minimale impact op de natuur. Dit helpt bij het slimmer gebruik van middelen en zorgt voor minder afvalproductie binnen de energie-industrie waardoor de energieproductie duurzamer en sterker wordt. Bron: RVO

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.