Eneco wil vergunning offshore windpark Q4 (Bergen aan Zee) wijzigen

| 16 september 2014

Of de bouw van het grote windpark bij Bergen op zee (windpark Q4 geheten) door Eneco doorgaat is afhankelijk van de naleving afspraak Energieakkoord. Eneco wil de capaciteit van 288 MW naar 424 MW uitbreiden.De plannen van energiebedrijf Eneco om een nieuw windmolenpark op zee te bouwen, 23 km uit de kust bij Bergen aan Zee, krijgen steeds meer vorm.

Omdat de innovaties bij windturbines op zee erg snel gaan, heeft Eneco besloten om een verzoek in te dienen om de bestaande vergunningen van Q4 te wijzigen, zodat de allernieuwste technieken kunnen worden toegepast.

Hierdoor zal het windpark groene stroom op gaan wekken voor zo’n 450.000 huishoudens. Maar de daadwerkelijke realisatie van het windpark is afhankelijk van de mate waarin de afspraken in het Energieakkoord tijdig worden nagekomen.
Het windpark Q4 is één van de projecten om een belangrijke doelstelling van het Energieakkoord te kunnen realiseren, namelijk 14% duurzame energie in 2020. In dat akkoord is afgesproken dat projecten met bestaande vergunningen mogen meedoen om deze doelstelling tijdig te halen. Eneco heeft daarom besloten om het nieuwe windpark in te dienen voor de duurzame energiesubsidie (SDE+) eind 2014.

“De verwachting is dat er nog veel SDE+ subsidie dit jaar op de plank blijft liggen als dit windpark niet wordt ingediend. Gezien de lange ontwikkeltijd van windparken op zee, is het noodzakelijk dat we niet op onze handen blijven zitten. De geopolitieke ontwikkelingen vragen erom dat bedrijven zoals Eneco het voortouw nemen in investeringen die ons land versterken en onafhankelijker maken van energie-import uit onstabiele regio’s”, aldus Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter Eneco.

bergenaanzee

Lees meer
Bron: Eneco

Tags: , , , , , , ,

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Offshore windparken, Offshore Windparken, Onshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Subsidie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.